isonen

Felles / Forbund
iSonen: Idrettens arrangementssystem - thumbnail

iSonen: Idrettens arrangementssystem

iSonen er en enkel og kraftfull løsning for å opprette- og invitere til arrangementer for idretten, enten det gjelder samlinger, kurs eller andre aktiviteter [...]