Seminar for tingdirigenter

Publisert 13.02.2016

Invitasjon til seminar for tingdirigenter tirsdag 23. februar 2016

Norges idrettsforbund (NIF) har med dette igjen gleden av å invitere til seminar for tingdirigenter i særforbund og idrettskretser.
Seminaret avholdes tirsdag 23. februar kl 15.00 til 20.00 i møterommet ved kantinen på Idrettens Hus, Ullevål stadion.

Hensikten med seminaret er å gi aktuelle dirigenter faglig påfyll for å bidra til bedre struktur og gjennomføring av særforbundsting og idrettskretsting. NIF har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere seminardeltagere som har opplevd seminaret som nyttig for dirigentrollen («God struktur. «To the point». Veldig bra at det var så mye erfaring blant deltakerne!- Flink kursholder – og glad for at jeg tok turen til Oslo- En god og nyttig gjennomgang gjør at man føler seg litt tryggere»).
Idrettstinget 2015 vedtok en del lovendringer som har praktiske konsekvenser for gjennomføringen av idrettskrets- og særforbundsting. Disse vil bli gjennomgått på seminaret

Innholdet i seminaret vil blant annet være:

  • Dirigentens rolle og oppgaver
  • Saksbehandling på ting/årsmøte i forhold til NIFs lov:
    bl.a. sakliste, forretningsorden, stemmegivning, behandling av forslag, valg etc.
  • Relevante lovendringer fra Idrettstinget 2015

Dersom det er særlige temaer som ønskes belyst, bes det om at dette meldes inn til organisasjonsavdelingen på lovsaker@idrettsforbundet.no så snart som mulig.
NIFs organisasjonsavdeling er ansvarlig for seminaret. Innleder er Kirsti Jaråker, medlem av NIFs lovutvalg med lang erfaring som dirigent blant annet på flere idrettsting og særforbund-/ idrettskretsting.
Seminaret er åpent for alle. Ved påmelding som overskrider møterommets kapasitet tas det forbehold om å prioritere de som faktisk skal utføre dirigentoppgaver på idrettskrets-/ særforbundsting.
Seminaret er gratis og har enkel servering. De enkelte organisasjonsledd må selv dekke utgifter til reise og opphold for sine deltakere. Det tas forbehold om påmelding fra et tilstrekkelig antall deltakere.
Påmeldingsfrist: 19. februar 2016 og den gjøres her.