Innstilling til seksjonsstyret for Ju Jitsu seksjonen

Publisert 27.05.2016
Redigert 09.07.2018

Valgkomiteen for Ju Jitsu seksjonen er klar med sin innstilling. Her kan du se hvem som er kandidatene.

Leder
Rolf Magne Larsen, Stavanger Ju Jitsu Klubb

Nestleder
Karine Tofsland, Tønsberg Ju Jitsu Klubb

Styremedlemmer
Morten Venberget, Oslo Krav Maga Klubb
Leif Gunnar Økland, Haugesund Ju Jutsu Klubb
Lillian Maurstad, Oslo Ju Jitsu Klubb

Varamedlemmer
Anne Søvik, Sentrum Ju Jitsu Klubb
Ottar Vassenden, Bergen Vest Kampsport klubb

Sittende styres arbeid

For et innblikk i hva det sittende styret har brukt tiden på de siste to årene kan du se på styrets møtereferater fra perioden. Det er selvfølgelig mulig å komme med benkeforslag.