Innstilling til seksjonsstyre fleridrett

Publisert 20.04.2016
Redigert 22.04.2016

Klar innstilling til nytt styre

Valgkomiteen for fleridrett seksjonen er første seksjon som er klar med sin innstilling. Her kan du se hvem som er kandidatene;

Leder:

Inger Wold, Aikikan Oslo

Nestleder:

Kåre Jon Lund, Bergen kendo klubb

Styremedlemmer:

Marie Nørvåg, Kristiansand kendo klubb

Jacqueline Von Arb, Stavanger JuShinKan aikido

Håkon Erikson, OSI kendo

Varamedlemmer:

Lasse Svee, Sunyata aikido dojo Heggedal

Britt MiRee Abrahamsen, Bergen wushu klubb

Sittende styres arbeid for fleridrett

Det er mange av de sittende medlemmene som er foreslått videre til nytt styre. For et innblikk i hva det sittende styret har brukt tiden på de siste to årene kan du se på styrets møtereferater fra perioden.

Det er selvfølgelig mulig også å komme med benkeforslag.