Hvorfor nytt medlemssystem?

Publisert 25.09.2019
Redigert 11.05.2020

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem. – Sammen med NIF skal Norges Kampsportforbund sikre at alle våre kampsportklubber kommer inn på en innovativ, brukervennlig og fremtidsrettet løsning, samordnet med norsk idrett for øvrig, melder Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbunds samarbeidspartner for utvikling av nytt medlemssystem er Albatross IT Consultants (AITC), som også valgt som partner for NIF for å levere ny løsning for hele norsk idrett. Utrulling vil skje i 2020.

Hvorfor nytt og felles medlemssystem?

Behovet for nytt medlemssystem har gjort seg meldende for Kampsportforbundet over de siste årene.

–  Det eksisterende medlemssystemet er utdatert både med tanke på dagens krav til teknologi, NIFs krav til særforbundene, og de enkelte klubbers behov, forklarer Søvik. NIF påpeker på sine nettsider at norsk idrett må sikre kvalitet og eierskap til egne medlemsdata, forenkle hverdagen for idrettslag og sikre finansiering av norsk idrett.

Lanseringen av et nytt og felles medlemssystem vil føre til:

1. God håndtering av personopplysninger: Sørge for effektive arbeidsprosesser i norsk idrett, god håndtering av personopplysninger og at verdien av medlemsbasen blir brukt til å finansiere norsk idrett i fremtiden.

2. Kvalitet i medlemsdataene: Sikre at norsk idrett vil klare å få kvalitet i medlemsdataene som grunnlag for rapportering, analyse, fordeling av midler og kunne kommunisere på en effektiv måte med medlemmer og tillitsvalgte innenfor norsk idrett.

3) Forenklet klubbhverdag: Blant oppgaver klubbene ikke lenger vil trenge å gjøre er å innhente personvernerklæringer og foreta seg manuell jobb ved idrettsregistreringen hvert år.

4) Fjerner behovet for å bytte system: Etter vedtak fra NIF-styret tidligere i år skal idrettslag fremover benytte idrettens medlemssystem eller en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund. Våre medlemsklubber trenger ikke tenke på å bytte til et av systemene med godkjent integrasjonsavtale, da vårt nye medlemssystem er en del av løsningen for hele NIF.