Husk fristen for å søke seksjonstilskudd

Publisert 29.10.2020
Redigert 30.10.2020

Vi minner om at den utvidede fristen for å søke om seksjonstilskudd i 2020 er 1. november. Her kan medlemsklubber kan søke sine respektive seksjoner om tilskudd. Vi gjør også oppmerksom på at frist for rapportering på fjorårets tilskudd er utsatt til 1. november 2021.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene, og utfyllende informasjon om ordningen finner du på informasjonssiden om seksjonstilskudd.

– Det finnes ulike prioriteringer blant de ulike seksjonene innen forbundet, men på generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger, forklarer generalsekretær i Norges Kampsportforbund, Trond Søvik.

Krav til søknader

Fristen for søknader i denne runde er 1. november, og klubber som ønsker å søke bes lese informasjonen vedrørende generelle krav til søknader nøye, samt prioriteringer innenfor de enkelte seksjonene, før søknader sendes inn.

– For å få innvilget søknadene stilles det både formelle krav, blant annet til medlemskap og organisasjonsnummer, og alle søknader må også kunne behovsprøves, påpeker Søvik.

Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport med regnskap må leveres via den digitale rapportløsningen.

Utsatt rapportering

Klubber skulle opprinnelig innsendt rapportering på tilskudd innvilget i 2019 før eventuell ny søknad om tilskudd kunne behandles. Grunnet korona-situasjonen har forbundet besluttet å utsette fristen for rapportering for midler innvilget høsten 2019 til 1. november 2021.

Karate: Tilskuddsrammene kan økes

Karateseksjonen fattet 29. oktober vedtak om at tilskuddsrammene for seksjonen kan økes allerede for 2020.

– 2020 har grunnet Covid-19 ført til mindre aktivitet for medlemmene og omdisponering av midler i budsjettene til tilskudd, der hvor det er mulig, er derfor anbefalt. Grenkomitéene vedtar endringene i tilskuddsrammene. Vi ser frem til å motta gode søknader fra klubbene, opplyser seksjonsleder Jannikke Berger.