Husk å søke momskompensasjon innen 15. august!

Publisert 25.07.2023

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og aksjeselskap. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Les mer om  selve ordningen.

Det søkes på grunnlag av sum driftskostnader fra årsmøtegodkjent regnskap fra 2022.

Søknad sendes gjennom NIFs systemer

Idrettsråd og særkretser må sende søknad fra SportsAdmin. Idrettslag sender sin søknad fra KlubbAdmin.