momskompensasjon

Felles / Forbund
Husk å søke momskompensasjon innen 15. august! - thumbnail

Husk å søke momskompensasjon innen 15. august!

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og aksjeselskap. Formålet med ordningen er å kompensere de [...]
Felles / Forbund
Husk å søke momskompensasjon! - thumbnail

Husk å søke momskompensasjon!

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle [...]
Felles / Forbund
Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018 - thumbnail

Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Vi minner om fristen for å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon som er 15.august. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige [...]