Oppnevning av kandidater til hedersbevis

Publisert 11.05.2022
Redigert 27.05.2022

I forbindelse med Forbundstinget i juni vil det være mulig å oppnevne personer til hedersbevis. Ønsker du å foreslå kandidat(er)? Da oppfordres du til å sette deg inn i kriterier og retningslinjer for tildelinger.

Hederstegn med diplom kan tildeles enkeltpersoner (frivillige/ansatte) og organisasjoner som NKF står i takknemlighetsgjeld til, for fremragende prestasjoner og/eller arbeid for fremme av kampsporten.

Utnevnelse som æresmedlem er NKFs høyeste hedersbevis og kan tildeles enkeltpersoner som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan. Et æresmedlem tildeles NKFs plakett.

Beslutning om tildeling av ovennevnte hedersbevis gjøres av forbundsstyret og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig.

Retningslinjer for hedersbevis

Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen. Det kan ev. opprettes egen jury til hjelp for forbundsstyrets arbeid med å innstille kandidater.

Forhold som kan være medvirkende til å fremme kandidater:

  • Har gjort en særdeles god innsats for NKF over lengre tid, det være seg frivillig, administrativt eller annen innsats.
  • Har utmerket seg med særdeles gode sportslige resultater, primært på internasjonalt nivå.
  • Har gjort en særdeles god innsats over lengre tid for å fremme kampsporten i samfunnet, det være seg nasjonalt og/eller internasjonalt.

Alle oppnevnelser til hedersbevis sendes inn fra klubber via vedlagte skjema til post@kampsport.no innen 1. juni. Oversikt over tidligere tildelte hedersbevisninger finner du her.

Forslagsskjema hedersbevis NKF