Hedersbevis og utmerkelser

NKF har følgende utmerkelser/hedersbevis som utdeles av forbundsstyret og/eller seksjonsstyrer;

Utmerkelser for aktive (regulert i stevnereglementet):

 • Kongepokal og forbundspokal
 • Medaljer i NM og NC

Utmerkelser for klubber og personer innen seksjonene:

 • Diplom til årets klubb (for eksempel størst vekst e.a.)
 • Diplom til beste klubb på mesterskap
 • Diplom til årets person
 • Diplom for dommerinnsats o.a.

Hedersbevis til personer og organisasjoner (ved forbundstinget):

 • Hederstegn med diplom kan tildeles enkeltpersoner (frivillige/ansatte) og organisasjoner som NKF står i takknemlighetsgjeld til for fremragende prestasjoner og/eller arbeid for fremme av kampsporten.
 • Utnevnelse som æresmedlem er NKFs høyeste hedersbevis og kan tildeles enkeltpersoner som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan. Et æresmedlem tildeles NKFs plakett.

Beslutning om tildeling av ovennevnte hedersbevis gjøres av forbundsstyret og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig.

Retningslinjer for hedersbevis

Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen. Det kan ev. opprettes egen jury til hjelp for forbundsstyrets arbeid med å innstille kandidater.

Forhold som kan være medvirkende til å fremme kandidater:

 • Har gjort en særdeles god innsats for NKF over lengre tid, det være seg frivillig, administrativt eller annen innsats.
 • Har utmerket seg med særdeles gode sportslige resultater, primært på internasjonalt nivå.
 • Har gjort en særdeles god innsats over lengre tid for å fremme kampsporten i samfunnet, det være seg nasjonalt og/eller internasjonalt.

Følgende personer er tildelt/registrert med hedersbevisninger innen Norges Kampsportforbund:

Æresmedlemmer/hederstegn innehavere Tildelt
Æresmedlem Tordis Olsen Tinget 1981
Æresmedlem Martin Burkhalter Tinget 1987
Æresmedlem Helge Dehlin Tinget 1994
Æresmedlem Kjell Paldan Tinget 2002
Æresmedlem Stein Rønning Tinget 2008 (tildelt post mortem)
Æresmedlem Søren Engelschiøn Tinget 2008
Æresmedlem Gunnar Nordahl Tinget 2008
Æresmedlem Bjørn Flakstad Tinget 2014
Æresmedlem Trond Berg Tinget 2018
Æresmedlem Rune Hagen Tinget 2018 (tildelt post mortem)
Hederstegn Trond Berg Tinget 2016
Hederstegn Per Andresen Tinget 2016
Hederstegn Per Chr. Garnæs Tinget 2016
Hederstegn Gabor Olgyai Tinget 2016 (utdelt pflg. ledermøte)
Hederstegn Terje Årdal Tinget 2018
Hederstegn Odd Arne Hagen Tinget 2018
Hederstegn Geir V. Henriksen Tinget 2018
Hederstegn Arild Lund Tinget 2018
Hederstegn Kjell Jacobsen Tinget 2018
Hederstegn Kjell Sivertsen Tinget 2018
Hederstegn Tore Bigseth Tinget 2018
Hederstegn Juan Guillermo Lopez Salas Tinget 2020 del 2 (2021)