Gult Lederkurs utsettes

Publisert 17.05.2021

Norges Kampsportforbund planla å gjennomføre gult lederkurs 19. og 26. mai. Grunnet få påmeldinger er kurset utsatt. Informasjon om nye datoer for kurset vil publiseres så snart den foreligger.

– Da kurset i stor grad er lagt opp til at man skal gjennomføre oppgaver i par og grupper, og dele erfaringer, er vi avhengig av et visst antall påmeldte for å gjennomføre kurset på optimalt vis. Vi er selvfølgelig lei oss for å avlyse kurset i denne omgang, men ser frem til å sette opp kurset på et senere tidspunkt, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Om Gult Lederkurs:

Det stilles ingen formelle forkrav til deltakelse på dette kurset. Det forventes allikevel at du har litt fartstid som tillitsvalgt, og at du ønsker å utvikle egne lederegenskaper.

Gult lederkurs er det første lederutviklingskurset i en lengre lederstige (grønt, blått og svart kurs). Dette første kyrset legger vekt på klubbkultur, -ledelse og hvem du er/vil være som leder – samt videreutvikling av disse egenskapene. Du kan lese mer om lederstigen i Norges Kampsportforbund her.

Kurset tar for seg fag som nettverksbygging og vedlikehold, kulturendring, god klubbledelse, økonomi og ulike lederstiler.

Læringsmål for kurset:

  • Å gi deltakere verktøy til å endre utviklingen i en klubb.
  • Gi deltakere evnen til å kunne vurdere og utvikle det som skaper stolthet og klubbfølelse, skape retning og konsistens.
  • Gjøre deltakere bevisste på hvordan man utvikler god klubbkultur og hvordan man kan inkludere nye tillitsvalgte på en god måte.

Vi håper så mange som mulig av våre tillitsvalgte benytter denne GRATIS anledningen til å bli en enda bedre leder!