Gladmelding til alle klubber og trenere når det gjelder trenerutdanning

Publisert 12.12.2022
Redigert 14.12.2022

Trenerutdanning vil være et hovedfokus i 2023 og forbundet ønsker å legge til rette for at klubbene kan få utdannet flere trenere i en trang økonomisk tid, og for at klubbene kan få flere trenere noe som er viktig for rekrutteringen.

I 2023 vil trener 1 bli gratis, og prisen på trener 2 vil bli halvert.

Det er flere grunner til at forbundet ønsker å bistå:

  • Det siste året har en del klubber fått «uvanlige» strømutgifter som etter alle sannsynlighet vil fortsette i 2023 slik at gratis trener 1 og rimeligere pris på trener 2 vil være med å hjelpe klubbene økonomisk.
  • Et sterkt trenerteam bestående av mye erfaring + tilført kompetanse er en viktig faktor for klubber som ønsker å vokse.
  • Det er gjøres for å styrke medlemsklubbene etter korona hvor man ser at det er nedadgående kurve i medlemstallet.

Kursgjennomføring

For at det skal være enklere å gjennomføre trenerutdanningen vil vi i 2023 fortsette med nettbaserte kursdeler, hvor man kan ta hele eller deler av trenerutdannelsen med kursholder på nett. Samtidig vil det avholdes fysiske helgekurs. Det er allerede planlagt kurs i Bergen og Oslo hvor man kan melde seg på.

I tillegg vil det fortsatt være mulig å arrangere kurs i klubb eller i andre områder etter ønske. Det krever at man har et læringslokale med tilgang til prosjektor for vår kursholder, et sted hvor man kan trene, et minstekrav på ca. 10 kursdeltagere og at det er åpent for alle medlemsklubber å delta. Det vil være gunstig å arrangere disse kurshelgene med naboklubber.

Kveldskurs

For dere som har utfordringer med å få gjennomført helgekurs vil vi denne våren prøve en ny ordning – hvor vi har delt inn utdannelsen i kveldsmoduler (1-6) som vil gjennomføres to kvelder i uka over 3 uker. Dermed håper vi det vil finnes et tidspunkt som passer for alle.

Terminliste

Terminlistene ligger ute og påmelding gjøres ved å trykke på ønsket kurs i kalenderen på nettsiden.

Trenerkurs Dato Sted
Trener 1 del 2 28-29. januar Online
Trener 1 del 1 4-5. februar Bergen
Trener 1 del 1 11-12. februar Online
Kveldskurs 1-6:
Modul 1 14. februar Online
Modul 2 16. februar Online
Modul 3 21. februar Online
Modul 4 23. februar Online
Modul 5 28. februar Online
Modul 6 2. mars Online
Trener 1 del 2 4-5. mars Online
Trener 2 del 1 25-26. mars Oslo
Trener 1 del 1 29-30. april Oslo
Trener 1 del 2 6-7. mai Bergen
Trener 1 del 1 6-7. mai Online
Trener 1 del 1 20-21. mai Online
Trener 2 del 2 20-21. mai Oslo/Online
Trener 1 del 2 10-11. juni Online
Tilbake til 2019

Hvis klubbene skal nå hovedmålsettingen til norsk idrett som er tilbake til 2019 er det viktig at Klubbene har tillitsvalgte som har kompetanse innen det å være tillitsvalgt innen idretten, og at man har trenere med trenerkompetanse. Klubbtreneren har en sentral posisjon i unge utøveres idrettslig utvikling. For utøvere er trenere viktige både som kunnskapsformidlere, verdiformidlere og rollemodeller.

Forbundet har gjort et krafttak for å legge forholdene til rette for at klubbene skal nå målet ved å tilby trener 1 gratis, og ved å halvere prisen på trener 2. I tillegg har forbundet laget gratis e-kurs for alle som vil ha kompetanse som tillitsvalgt. Kompetansebeviset som tillitsvalgt inneholder fire små e-kurs. Velkommen som tillitsvalgt, Lov for Norges Kampsportforbund, Innføringskurs i organisasjonsnormer og organisasjonslære.

Kursene ligger HER

Ta kontakt med Christian Lopez for spørsmål innen kurs og utdanning.