Gjør deg kjent med NKFs varslingsplakat

Publisert 12.01.2018
Redigert 28.02.2020

Vet du hva det vil si å varsle, og vet din klubb hvordan man skal håndtere en varslingssak? Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med NKFs varslingsplakat.

Varslingsplakaten kan lastes ned her.

Hva er en varsling?

En varsling innebærer å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, makt-misbruk, korrupsjon, underslag o.a.

Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for NKF.

Rutiner for oppfølging av varsling

Den enkelte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Norges Kampsportforbund positivt, men har normalt ikke plikt til å varsle.

Ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Har du en varslingssak du ønsker å melde inn kan varsling skje på eget skjema på denne siden.