Foreslått kontingentøkning på tinget

Publisert 22.04.2016
Redigert 09.07.2018

Forbundsstyret fremlegger forslag om kontingentøkning for klubbene på forbundstinget

Forslaget får spesielt følger for alle klubbene som vanligvis ikke pleier å delta på forbundets høyeste organ. Merinntektene fra kontingentøkning skal nemlig gå til de klubbene som møter på forbundstinget.

Økning i forbundsavgift, men kanskje også per seksjon

Seksjonene bestemmer selv sin seksjonsavgift (p.t. varierende fra 0 til 70,-)  som utgjør en av to deler av klubbenes årskontingent til forbundet. Den andre delen er forbundsavgiften som har stått uendret siden 2002 med unntak av at det i 2008 ble fjernet et grunnbeløp pr. klubb på 300,- som kom i tillegg til forbundsavgiften. Nå foreslår forbundsstyret en økning slik at ny avgift blir kr. 90,-  D.v.s. en økning på kr. 10,- pr. medlem i klubbene. Merinntektene av dette er tenkt benyttet til å bygge et fond til støtte for klubber som deltar med representant(er) på forbundstinget over to dager.

Klubbenes avgjørelse

Det blir imidlertid opptil klubbene på tinget å avgjøre dette. Forslaget vil få følger for alle klubbene, men kanskje spesielt i.f.t. de som vanligvis ikke deltar på forbundsting.