Forslag til revidert toppidrettsplan fra 2022

Publisert 29.10.2021

På grunn av økt internasjonalt nivå, flere idretter som ønsker toppidrettsresurser, samt at karate ikke er på OL-programmet i 2024, er det nødvendig med ny toppidrettsplan fra 2022. Dette er ikke minst minst nødvendig for å ta igjen det tapte etter koronapandemien. Vi mottar gjerne innspill til den reviderte planen – frist for å komme med innspill er nå utsatt til fredag 19. november.

Siden NKF er et fleridrettsforbund med mange idretter er det viktig at man har en åpen og inkluderende toppidrett hvor alle skal kunne få kompetanse og utvikling og kunne representere Norge ved offisielle konkurranser.

Målsetting:

1. Alle skal få tilgang til kompetanse og kunnskap. Ressurser fordeles etter hvordan
idretten er prioritert og hvordan særidretten fremmer og utvikler særidretten regionalt og
nasjonalt.

2. Alle utøvere med ambisjoner og vilje til å prioritere idretten, kan få støtte til utvikling –
såfremt de oppfyller kravene og klubben/foresatte støtter satsningen.

3. Alle skal kunne bli vurdert ved uttak til offisielle konkurranser hvis de oppfyller kravene. Det
er allikevel landslagstreneren som tar ut laget.

Grunnlag for talentutvikling og toppidrett:

Siden vi ikke vet i hvilken klubb den neste mesteren begynner, er vi helt avhengig at vedkommende begynner med en idrett hvor det er et godt konkurransemiljø. I tillegg er det viktig at vedkommende begynner i en utviklingsorientert klubb, hvor de har trenere med kompetanse innen talentutvikling, etablert godt styresett, samt virksomhetsplan og sportslig plan.

Utvikling og oppfølging:

Alle som har ambisjoner og vilje har muligheter til å få støtte til utvikling. Ved å delta på internasjonale, åpne konkurranser, samt utviklingssamlinger, har man mulighet til å vise seg frem for landslagstreneren.  For å bli vurdert må man oppfylle de fysiske kravene. Det er også viktig at klubben og foresatte støtter satsningen. Hvis dette er på plass kan forbundet inngå en utviklingsavtale med utøver, foresatt og klubb.

Utøverne vil få oppfølging av landslagstreneren, men det meste av utviklingen vil foregå i klubben. Her er det viktig at klubben har trenere med trenerlisens og kompetanse innen talentutvikling. Når det nærmere seg tid for videregående skole må man kunne kombinere utdanning med toppidrett. Forbundet har blant annet samarbeidsavtale med Wang Toppidrett. Trenerne til utøvere som kommer under kontrollert utvikling vil få tilbud om å bli med i et eget utviklingsprogram for coacher. Les om Wang toppidrett her.

Utdanning:

Når det nærmer seg slutten av videregående skole må utøver ta en avgjørelse på om han/hun vil satse på toppidrett eller satse på utdanning og/eller arbeid. Olympiatoppen har en del samarbeidsavtaler som kan benyttes hvis man ønsker å kombinere høgskole/universitet med toppidrett eller arbeid.

Dersom man ønsker å satse på toppidrett etter videregående skole vil man få en del kostnader i forbindelse med samlinger og internasjonale konkurranser. Foreløpig er det lite med pengepremier å hente innen kampsport og Kampsportforbundet har derfor gjort endringer i markedsrettighetene fra og med januar 2020, slik at utøver og klubb kan inngå egne sponsoravtaler. Les om forbundets avtaler her

Uttak og coaching

Når det gjelder uttak til offisielle konkurranser ønsker forbundet at alle skal kunne bli vurdert ved uttak. I god tid før alle offisielle konkurranser vil forbundet derfor komme med uttakskrav. Disse publiseres på kampsport.no, og distribueres til klubbene via nyhetsbrev. Alle som oppfyller kravene, vil bli vurdert av landslagstreneren når vedkommende tar ut laget.

Når det gjelder kadetter og juniorer innen karate og taekwondo kan utøveren ta med seg sin klubbtrener som coach, forutsatt at sistnevnte innehar de nødvendige lisenser.

Alle utøvere og støtteapparatet som skal representere Norge må godkjenne forbundets spilleregler og ha gjennomført «Ren Utøver». Når det gjelder kostander i forbindelse med samlinger og konkurranser vil dette være til selvkost for alle, med unntak av fulltidsutøverne i regi av Olympiatoppen. Les om spilleregler ved reiser her.

Veien til toppidrett:

Tidligere er det brukt mye tid og ressurser på oppfølging av unge utøvere som har en drøm/ønske om å bli en toppidrettsutøvere, men som ikke kunne legge ned det som trengs. Sportsavdelingen vil se mer på de utøvere som har en toppidrettskarriere som en målsetting, og dermed akseptere alle medfølgende konsekvenser (tid, mye trening, reiser og penger).

Sportsavdelingen vil bruke mer ressurser på å bistå klubbene, enn å gå på enkelt utøvere, slik at talentene kan utvikle seg i klubben. Sportsavdelingen vil ikke starter med utvikling av talentene for tidlig, men vil vente til at utøverne nærmer seg slutten av ungdomsskolen for da vet utøverne selv mer om de vil satse på en toppidrettskarriere og man vet om klubben og de foresatte vil støtte satsningen.

Hvis målet er medaljer i EM,VM eller OL i taekwondo eller karate, sier det internasjonale kravet at man må ha en landslagsmodell hvor man har utøvere på fulltid som får tett, daglig oppfølging av en landslagstrener, og av fagavdelingene til Olympiatoppen.

Sportsavdelingen skal derfor være mer tydelig på spilleregler og fysiske og idrettsspesifikke krav som må til, for at utøvere skal kunne få tilbud om utvikling sammen med sportsavdelingen. Kravene er beskrevet i den nye utviklingstrappen.

Forslaget til ny toppidrettsplan

Dette er foreløpig et forslag til ny toppidrettsplan. Vi venter på endelig tilbakemeldinger fra Olympiatoppen sin evaluering i forbindelse med sommer-OL i Tokyo,  og vi venter på informasjon fra IOC om hvilke idretter som skal være på OL-programmet i Los Angles i 2028. I tillegg er ikke budsjettene for 2022 og langtidsbudsjettet behandlet slik at det kan bli endringer.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på forslaget. Kommentarer kan sendes inn via nedenstående skjema innen 19. november 2021.

Vi oppfordrer alle som ønsker å sende inn innspill til å gjøre seg kjent med tidligere vedtatte utviklingsplan for toppidrett.

Forslag til ny toppidrettsplan

Innspill og kommentarer til forslag til toppidrettsplan 2022.

  • Legg inn dine kommentarer eller spørsmål i feltet ovenfor.