Forbundstinget utsettes

Publisert 18.03.2020

NIF har nylig gitt alle organisasjonsledd utvidet frist for å avholde årsmøter og ting grunnet koronaviruset. Gitt den uforutsigbare situasjonen anbefaler ikke NIF å sette nye datoer for årsmøter og ting som nå ønskes flyttet. På bakgrunn av dette er det planlagte forbundstinget i juni utsatt på ubestemt tid.

Forbundsstyret har de siste ukene fulgt situasjonen nøye, og har som følge av utviklingen fattet nedenstående vedtak per epost:

Forbundstinget 7. juni utsettes inntil videre. Det settes ny dato på et senere tidspunkt når Korona-situasjonen avklares.

Kan utsettes ut over lovens frist

NIF har utarbeidet følgende veileder på sine nettsider når det gjelder avvikling av årsmøter og ting. Disse retningslinjene gjelder også for særforbund.

Som det fremgår av veilederen har NIFs lovutvalg i en uttalelse 12. mars bekreftet at organisasjonsleddet som følge av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus kan avholde et årsmøte/ting også etter den fristen som fremgår av egen lov.

Norges Kampsportforbund fortsetter å følge utviklingen av situasjonen, og vil informere fortløpende om ny dato for tinget så snart situasjonen tillater at ny dato kan settes.