Forbundsting: Del 2 planlegges gjennomført i juni

Publisert 27.01.2021

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund besluttet på siste styremøte, som ble avholdt som delmøter via Teams, at del 2 av Forbundstinget utsettes til juni.

På forbundsstyremøtet i september vedtok Forbundsstyret å dele seksjonsmøter/ting i to deler. Den lovpålagte delen som omhandlet saker vedrørende fortid ble behandlet skriftlig 5.-6. desember 2020. Andre del av forbundstinget, som inneholder de øvrige sakene, inkludert langtidsplaner og valg, ble besluttet avholdt i 2021. Del to av tinget tenkes gjennomført som en hybridløsning (både digitalt og fysisk) hvor representanter kan velge om man vil delta fysisk eller digitalt.

På forbundsstyremøte i november ble det vedtatt å forsøke å gjennomføre del 2 av Forbundstinget i slutten av mars. Gitt uforutsigbarheten i forbindelse med koronasituasjonen besluttet forbundsstyret på siste møte å utsette gjennomføringen av del 2 av tinget til juni. Thon Hotels Oslo Airport er nå reservert helgen 4.-6. juni. Ytterligere praktisk informasjon vil publiseres fortløpende.

Enstemmig vedtatt

Som en del av det nylige forbundsstyremøtet ble skriftlig ting og seksjonsmøter fra desember evaluert, og gjennomføringen av del 2 av tinget ble i tillegg tatt opp til ny vurdering. 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Vedtak 3 

Forbundsstyret tar evalueringen av det skriftlige tinget til etterretning. GS bes om å finne ny dato nærmere sommeren for tinget 2021 mtp. mulig fysisk møte samt velge egnet digital plattform og møtesystem.  

Vil informere fortløpende

Forbundsstyret understreker at de følger koronasituasjonen fortløpende med tanke på gjennomføringen av andre del av forbundstinget.

– I likhet med svært mange organisasjoner som skal avholde årsmøter har korona-situasjonen påkrevd at man vurderer forskjellige måter å gjennomføre på, av hensyn til risiko for smittespredning. Vi har forståelse for at alle våre medlemmer ønsker informasjon også om del 2 av forbundstinget, og vil informere fortløpende, opplyser Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.