Forbundsting del 2 gjennomføres digitalt

Publisert 12.04.2021
Redigert 11.04.2021

Forbundsting 2020(21), del 2, avholdes 5-6. juni. På styremøtet 08. april ble det besluttet at Forbundstinget med seksjonsmøter avholdes digitalt som følge av korona-situasjonen. Påmeldingsfristen er fortsatt 4. mai.

Som tidligere opplyst er det kommende forbundstinget og seksjonsmøter delt i to, hvorav saker vedrørende fortid ble behandlet 5-6.desember ved skriftlig møte, før del to 5. -6. juni skal primært behandle fremtidsrettede saker.

Forbundsstyret har fortløpende vurdert muligheten for å gjennomføre del 2 av tinget som en hybridløsning, med mulighet for både fysisk oppmøte og digital deltakelse. I etterkant av regjeringens plan for gjenåpning, offentliggjort 07. april, vurderer forbundsstyret det som lite sannsynlig at fysisk deltakelse på tinget vil være gjennomførbart, og har derfor besluttet å avholde arrangementet digitalt.

Digitale verktøy

Det vil på både forbundstinget og seksjonsmøtene bli brukt Teams eller Zoom som plattform for overføring av lyd, bilde og dokumenter. Møtestyringsverktøyet GoPlenum vil også benyttes til deling av saksdokumenter, samt avstemming og valg. Delegatene må være forberedt på å benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme.

Det vurderes også å avholde et webinar om gjennomføringen av tinget i forkant. Mer informasjon rundt dette, samt digitale verktøy, vil publiseres så snart den foreligger.

Kan medføre endringer i program

Avgjørelsen om å gjennomføre forbundstinget digitalt kan gi seg utslag i at programmet endres noe. Årsaken til dette er at det kan være utfordrende å avholde 5 samtidige digitale seksjonsmøter. Datoene står allikevel fast, og påmeldingslenken er fortsatt gjeldende.

Innkalling til forbundstinget kan leses i sin helhet her.

Sørg for at klubben din er representert og tar del i den viktige arenaen som dette er!

Påmeldingsfristen er 4. mai, og påmelding gjøres digitalt. Påmeldingsskjema finnes her.

Årsmøteprotokoll og ev. styremøteprotokoll, som viser hvem som har fullmakt til å representere klubben, må lastes opp i skjemaet. Representanten(e) må oppfylle kravene til representasjonsrett og valgbarhet.