Forbundsting 2022: Valgkomiteene søker kandidater

Publisert 17.03.2022
Redigert 18.03.2022

Forbundstinget 2022 avholdes i juni, og valgkomitéene er nå i gang med å finne gode kandidater til styreverv i forbunds- og seksjonssstyrene. Er du over 15 år og vil bidra i organisasjonsarbeidet? Da kan du melde din interesse her!

Valgkomiteenes målsetting er å finne kandidater med rett kompetanse og et sterkt ønske om å påvirke og tilrettelegge for den overordnete og helhetlige kampsportvirksomheten i forbundet. I år får valgkomitéene støtte av rekrutteringsbedriften InterSearch i sitt arbeid. Kandidater vil derfor bli kontaktet av InterSearch i forbindelse med prosessen.

For å gi valgkomiteen best mulig tid med å intervjue kandidater og jobbe med sammensetningen, ber vi om at nominasjoner er sendt inn innen søndag 3. april kl. 23:59. Nedenstående skjema kan benyttes.

Strategi og verdier

Intervjuene vil omhandle nedenstående punkter, som interessert kandidater med fordel kan forberede seg på:

 • Strategi
 • Organisasjonskultur
 • Verdier
 • Erfaring
 • Engasjement
 • Motivasjon
 • Disponibilitet

Valgkomiteene skal etter intervjuer sette sammen sin innstilling til forbundstinget og seksjonsmøtene. Komiteene kommer til å fokusere på sammensetning i:

 • Erfaringer (jobb, frivillige verv, idrett)
 • Mangfold (kjønn, alder, geografi, etnisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse)
 • Motivasjon
 • Kjennskap til idrettsorganisasjoner
 • Ønske om å bidra med å utvikle organisasjonen
 • Kontinuitet

Må innfri krav til valgbarhet

Styrene skal jobbe etter målene i forbundets langtidsplan. Husk at kandidater må oppfylle idrettsforbundets krav til valgbarhet.

Kandidater må blant annet være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Du kan nominere både deg selv og andre. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteene følger opp kandidaten direkte.

Komiteene håper på å motta mange gode forslag på kandidater – om du har spørsmål rundt prosessen kan du kontakte administrasjonen på post@kampsport.no.

Forslag på styrekandidater - forbundsting 2022

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

 • Vennligst oppgi ditt navn
 • Vennligst oppgi din epost-adresse
 • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
 • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.
 • Please enter a number from 15 to 120.
 • Max. file size: 128 MB.