Forbundsstyret innfører trenerlisens i kampsport

Publisert 28.02.2017

I langtidsplanen vedtatt på tinget i 2016 fremgår det i punkt 2.3 følgende; «Lisensiering av trenere innføres med krav om etterutdanning i.f.t. trenerløypa.»

Det er p.t cirka 120 klubber som har én eller flere godkjente trenere. Størsteparten av klubbene er altså fortsatt uten godkjente trenere. Med utgangspunkt i dette har forbundsstyret vedtatt innføring av trenerlisensordning utfra følgende modell:

  • Alle klubber med over 50 medlemmer eller klubber der flertallet av medlemmer er barn og unge (under 17 år) pålegges å ha utdannet minst én trener innen 1. januar 2020 (gjelder trener 1-nivå).
  • Fra 1. januar 2017 utsteder og registrerer Norges Kampsportforbund trenerlisenser.
  • Trenere som har gjennomført kurs i perioden 2007 til 2017 kan søke om lisens frem til 31. desember 2020.
  • Det er målsetningen at alle klubber skal ha lisensierte trenere i fremtiden.
  • Ordningen bør praktiseres fleksibelt i en overgangsperiode.

 

Administrasjonen vil utarbeide nærmere informasjon og praktiske forordninger i.h.t. forbundsstyrets vedtak for nærmere publisering etter hvert.