Tilskuddsordning: 500 000 kroner i potten til klubbene

Publisert 08.11.2023

Høsten 2023 behandlet forbundsstyret rammene for en felles, behovsprøvd tilskuddsordning. Om din klubb ønsker å søke tilskudd gjennom ordningen minner vi om at fristen for 2023 er 20. november.

En halv million kroner i potten

I det vedtatte budsjettet for 2023 er det avsatt en halv million kroner på en felles, behovsprøvd tilskuddsordning, som er åpen for alle medlemsklubber.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål, herunder forebygger frafall og stimulerer til rekruttering samt overordnede strategiske mål for bl.a. bærekraft.

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt 
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak.
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen støtteordning via seksjonene).
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt.
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber.
 • Konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr samt personlig utstyr til enkeltmedlemmer for å bekjempe utenforskap.
 • Tiltak for å etablere/videreutvikle para-tilbud i klubben
 • Tiltak som stimulerer konkurransemiljøet i klubben (dommerkurs, klubbmesterskap osv.)

Søknadsvilkår

 • Klubben må ha alle formelle og lovpålagte roller besatt.
 • Antidopingkurset Rent Idrettslag må være gjennomført (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift eller til klubber som har uoppgjorte fordringer med NKF.
 • Søknadssummen begrenses oppad til totalt kr. 50.000 per klubb, per søknadsrunde.
 • Maksimalt 2 ulike søknader per klubb per år, med til sammen maksimalt kr. 50.000 per klubb uansett antall søknader.
 • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå.
 • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert. Gjelder også ved tiltak med forlenget frist.
 • Prosjekter med samarbeid mellom klubber sees som et enkelt tiltak, og én søknad. Det gis ikke tilskudd til flere klubber for samme tiltak.

Søknader som ikke følger ovenforstående vilkår avvises automatisk uten varsel. Det gis ikke tilbakemeldinger på grunnlag for avviste søknader. Ta kontakt med administrasjonen før innsending dersom du er usikker. Se egen ordning for anleggsrelaterte tilskudd og spillemidler til utstyr.

Eventuelle spørsmål rundt søknadsskjemaet kan stilles til post(a)kampsport.no

Søknadsskjema klubbtilskudd

Oops! We could not locate your form.