Fakturering av medlemskontingent   

Publisert 03.11.2020

12. november kjøres årets siste fakturering av medlemskontingenter til klubbene. Denne faktureringen gjelder innmeldte medlemmer i løpet av høsten. 

Norges Kampsportforbund besluttet allerede i mars å utsette betaling av årskontingenten på bakgrunn av korona-situasjonen. Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året, og i forbundets lovverk er datoene for utsendelse satt til 15.03 og 15.10.  

På forbundsstyremøtet 02. juni ble det fattet vedtak om å fakturere både medlemskontingenten og medlemsforsikringen ved skolestart i august. Dette ble gjennomført, og faktureringen som gjennomføres 12. november gjelder altså innmeldte medlemmer i løpet av høsten.

Oppdatering av medlemsregister 

Klubber oppfordres til å kvalitetssikre sitt medlemsregister via vårt medlemssystem inneværende uke, for å sikre korrekt fakturering. Dette innebærer å melde ut medlemmer som ikke lenger skal stå oppført som medlem.