Fagwebinar: Trenerløypa

Publisert 19.01.2021

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund vil i første halvår 2021 arrangere månedlige fagwebinar. Det andre webinaret arrangeres onsdag 3. februar. Temaet for webinaret er «Trenerløypa», og vil gi overordnet informasjon om vår trenerutdanning, som vil være obligatorisk for klubber med over 50 medlemmer, eller dersom klubben har overvekt av barn og unge medlemmer, ved utgangen av året.

Formålet med de månedlige fagwebinarene er å gi medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og tillitsvalgte faglig påfyll innen utdanning, talentutvikling og toppidrett. Webinarene vil være relevante for klubber med ambisjoner innen alle forbundets idretter.

Tidspunktet for det andre webinaret er onsdag 3. februar kl. 20:00. Påmelding gjøres via forbundets kurskalender.

Faglig påfyll

Kampsportforbundets klubber trenger flere trenere med godkjent utdanning. Vi ønsker også å hjelpe klubbene med å rekruttere flere kvinnelige trenere.

Utdanningskonsulent Christian Lopez i Norges Kampsportforbund holder derfor et fagwebinar om trenerløypa. Christan vil fortelle om hvilken føringer som Norges Idrettsforbund og kampsportforbundet legger når det gjelder kompetanse og hvordan man kan gjennomføre de forskjellige kursene. Forbundet har gjort flere endringer i trenerutdanningen, slik at man nå kan store deler som e-kurs hjemmefra.

Dette kan være en fin start for klubber som ønsker mer informasjon om hvor og hvordan de får utdannet trenere, i henhold kravene fra NIF og kampsportforbundet.

 

Ønsker innspill til temaer

PS! Forbundet ønsker fortsatt innspill til temaer for fagwebinarene fra våre medlemmer. Forslag kan sendes inn via nedenstående skjema.

Fagwebinar - Forslag til tema

Innspill og forslag til temaer for fagwebinarer 2023 og 2024

  • Legg inn dine forslag til temaer nedenfor,