Etablerer Korona-fond til støtte for lag og foreninger

Publisert 29.03.2020

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har vedtatt å opprette et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien.

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Derfor har vi raskt snudd oss rundt og vedtatt en betydelig tildeling for å kompensere for bortfall av inntekter til rekken av lag og foreninger som står for svært viktig og verdifulle arbeid for å sikre gode fritidsaktiviteter for barn og unge over hele Vestlandet, sier Hallgeir Isdahl, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, til spv.no.

Tildelingskriterier defineres senere

På sine nettsider opplyser Sparebanken Vest at tildelingskriteriene for fondet vil bli definert og offentliggjort senere. For å gjøre søknadsprosessen så enkel og effektiv som mulig, vil fondet knytte seg opp mot det digitale søknadssystemet som ligger på Sparebanken Vest sine hjemmesider.

Norges Kampsportforbund vil publisere ny informasjon om fondet på våre nettsider så snart dette foreligger. Vi oppfordrer alle medlemsklubber på Vestlandet til å sette seg godt inn i kriterier for tildeling når disse annonseres, og benytte seg av muligheten til å søke.

Emne: ,