Bli stevnearrangør i 2023 & 24: Styrk samholdet i klubben

Publisert 08.08.2023

Norges Kampsportforbund søker arrangørklubber for stevner innen alle våre idretter i 2023! Én av klubbene som har arrangert stevne etter forbundets arrangementsmodell er Sarpsborg Karateklubb, som har arrangert flere stevner.  – Det å arrangere stevner styrker samholdet i klubben både for utøvere, tillitsvalgte og foreldrene, sier klubben. 

Ønsker din klubb å synliggjøre deres ikke-konkurranse aktivitet i vår terminliste på kampsport.no? Les hvordan her.

Norges Kampsportforbunds utviklingsplan for arrangement tar sikte på å styrke frivilligheten og kompetansen i medlemsklubbene, slik at de kan stå sterkere rustet til å ta på seg det fulle og hele ansvaret ved arrangementer, men med god oppfølging fra forbundets administrasjon.

– Stevneutvikling er en prioritet, og i tillegg til arrangementsmodellen har forbundet også fastsatte rutiner for arrangementsutlysning. Stevneutlysninger og søknadsprosessen rundt dette er nå koordinert og samkjørt på tvers av alle idrettene, og samme prosedyre rundt behandling av søknader og tildeling av stevner skal følges av alle, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Søk om å arrangere stevne i 2023 her.

– Den måten vi ønsker å arrangere stevner på vil gi arrangørklubbene større frihet til å planlegge på egenhånd og ta ansvar for både stevnegjennomføringen og økonomien i arrangementet. Dette vil på lang sikt øke det lokale engasjementet rundt idrettene og vil gi arrangørklubbene et overskudd de kan spytte tilbake i den daglige aktiviteten.

Uproblematisk med manglende erfaring

Sarpsborg Karateklubb hadde ikke omfattende erfaring med å arrangere stevner når de skulle avholde Østlandscup etter denne arrangementsmodellen.

– For meg er det vanskelig å kunne sammenligne den nye arrangementsmodellen med tidligere modell, da det er første gang jeg har vært med på å arrangere et stevne, forteller klubbens styre.

Til tross for begrenset erfaring sier styret og klubben seg fornøyd med gjennomføringen.

– Dette var en kjempeerfaring for klubben. Man kjente jo på litt usikkerhet når vi takket ja til å arrangere Østlandscupen, siden vi ikke hadde erfaring med dette. Men vi fant fort ut at vi fikk god drahjelp her, og mye støtte. Dommere hadde full kontroll på sine oppgaver, så selve stevnegjennomføringen i form av kamper kontrollerte jo de. Vi hadde også en fantastisk representant fra Sportdata tilstede, som stilte med alt av utstyr og hadde kontroll på dette i løpet av dagen. Her fikk vi også veldig god opplæring dagen før.

Løft for klubben

Sarpsborg Karateklubb erfarte at stevnearrangeringen var et løft for klubben.

– Vi har nå fått en mye sterkere foreldregruppe som er mer engasjert fordi de har fått bedre innsikt i arrangementer og stevner. Dette gjelder spesielt de som fikk opplæring i sportdata, og dermed fikk oppleve stevnet fra «innsiden». Vår opplevelse er at det var alfa omega å engasjere og gi ansvar til foreldre. Dette førte til at vi fikk god hjelp under stevnet, og at foreldrene har engasjert seg enda mer i etterkant, forteller en fornøyd styreleder.

Klubbens erfaring fra Østlandscup var så positiv at det ble besluttet å søke om å arrangere flere stevner.

– Vi vil si til klubber som vurderer å arrangere stevner at det ikke er så skummelt som det høres ut som! Som klubb får man veldig god hjelp og veiledning underveis, og alle involverte får en kjempedag, avslutter klubben.

 

Se årets terminliste og søk om å bli stevnearrangør her.