Ditt arrangement i kalenderen?

Kampsportforbundets seksjoner og underkomitéer har etterlyst en bredere terminliste som også inkluderer seminarer og samlinger for hele bredden. Vi ønsker her å informere om prosessen for å få med sine arrangement i kalenderen på forbundets nettsider.

Forbundets arrangementskalender er for øyeblikket kun stort sett fylt med idrettenes stevneaktivitet, men samtidig vet vi at miljøene der ute har mange andre spennende arrangement på agendaen utover dette.

Meldes til respektive seksjon/komité

Det er tre kriterier for å få sitt arrangement inn i terminlisten:

  1. Arrangør/arrangørklubb må rapportere om aktiviteten til sin respektive grenkomité eller seksjon (du finner kontaktinfo under våre idretter). Det er disse som kvalitetssikrer at arrangementet kan legges ut i terminlisten.
  2. Arrangementet må være åpent for alle (ikke forbeholdt enkelte stilarter/klubber/grener) og ved endt arrangement må arrangør sende rapport til administrasjonen om antall deltakere, kjønnsfordeling og alder. Du finner aktivitetsrapporten her.
  3. Arrangementskalenderen er direkte koblet mot Sportdata. Dermed må arrangementet opprettes av administrasjonens arrangementskonsulent i Sportdata for at det skal publiseres på kampsport.no.
  4. Det må være en medlemsklubb i Norges Kampsportforbund som er arrangør og som står for inntekter/utgifter i forbindelse med arrangementet. Private aktører, eller selskap kan ikke få sine arrangement publisert på kampsport.no, dette gjelder både oppføring i terminlisten og artikkelomtale.

Funksjoner i Sportdata

Det er ikke bare stevner som kan arrangeres i Sportdata, men også seminarer/samlinger/graderinger der man kan legge ut invitasjon, informasjon få påmeldinger og dra ut rapporter (som kan brukes til punkt 2 over).

Dersom man ønsker å benytte Sportdata til å arrangere et arrangement koster det fra 150-300 EUR avhengig av arrangementets størrelse. Ellers er Sportdata gratis dersom man kun ønsker å ha et info-arrangement i terminlisten uten videre funksjoner.

 

Spørsmål rundt arrangement i kalenderen og godkjenning kan rettes til respektive grenkomité/seksjon for hver idrett, eller til forbundets arrangementskonsulent Robert Hamara: robert@kampsport.no / mobil: 922 33 143