Arrangementssøknad 2023

Alle idretter i Norges Kampsportforbund skal fra og med 2020 benytte samme søknadsskjema ifm. arrangementssøknader. Det vil være lik søknadsfrist for alle arrangementer for å lettere kunne koordinere bistand fra administrasjonen og utlån av utstyr.

Grunnet koronapandemien var det tidligere ikke søknadsfrist for stevner i 2021 og 2022. Nå som pandemien er tilsynelatende over må man søke om arrangement oppgitt i terminlisten innen tre måneder i forveien for regionale stevner seks måneder for Norgesmesterskap.

Rutiner og tidsfrister for arrangørklubber.

Arrangementssøknad 2023

  • Eks. NM, NC-1, Østlandscup 2
  • Opplysninger om ev. tidligere arrangementer og rutiner
    Kjenner dere til NKFs gjeldende regelverk og retningslinjer for arrangement? Herunder NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser, samt NKFs NM-reglement om dere søker om NM. Legg spesielt merke til Arrangørmanualens pkt. 1.4. og 1.5. om økonomi.
    NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser krever at stevnearrangører skal være sertifisert som Rent Idrettslag av Antidoping Norge.
  • Max. file size: 128 MB.