Bli med på idrettens viktigste kampanje – #tilbaketilidretten

Publisert 11.08.2021

Korona-perioden har hatt store konsekvenser for hele norsk idrett. NIF lanserer i september kampanjen #tilbaketilidretten, for å gi idretten et løft på veien mot normal drift. I løpet av den neste uken vil NIF lansere en egen kampanjeside. Norges Kampsportforbund vil understøtte kampanjen med å tilby klubber skreddersydd materiell, komme med konkrete forslag til tiltak, samt avholde en egen #tilbaketilidretten-konkurranse med flotte premier for klubbene.

Du kan lese mer om #tilbaketilidretten-kampanjen på både kampsport.no og NIFs nettsider. Som informert om før sommeren, oppfordrer Norges Kampsportforbund alle våre klubber til å engasjere seg i kampanjen, og benytte seg av verktøyene som i løpet av kort tid vil være tilgjengelige.

Tre hovedmål

De tre hovedmålene for kampanjen #tilbaketilidretten er:

  • Markere at pandemien er over og takke alle som har stått på i denne perioden
  • Vinne tilbake de vi har mistet i løpet av perioden
  • Rekruttere nye (aktive og frivillige)

Kampanjen starter lørdag 25. september, og vil vare ut uke 39. Vi håper alle våre klubber i denne perioden vil invitere nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum til en åpen dag / åpen uke. Klubbene oppfordres til å fortsette inn i høstferieukene i uke 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.

Digitale verktøy

På NIFs kampanjeside, som planlegges lansert i løpet av den neste uken, vil det legges ut nyttig informasjon som vil hjelpe idrettslagenes arbeid i gjenåpningen. Kampanjesiden vil ikke minst hjelpe klubbene i rekrutteringen av nye og gamle medlemmer, samt frivillige. Her er noe av det som vil bli gjort tilgjengelig på siden:

  • Digitalt verktøy for påmelding til arrangement
  • Råd og tips til en vellykket åpen dag/åpen uke for idretten
  • Felles nasjonalt trenerseminar til inspirasjon for nye og gamle trenere
  • Diverse maler (pressemelding, invitasjonsbrev med mer)
  • Kampanjemateriell som filmer, bilder, flyers, plakater, bannere med ferdige budskap til bruk for profilering på egne digitale og fysiske flater
  • Aktuelt og nyheter.

Skreddersydd kampanjemateriell og spennende konkurranse

På kampsport.no vil det også lanseres en egen informasjonsside i løpet av uke 33. Her vil klubber finne kampanjemateriell skreddersydd for kampsport. Klubbene kan fritt ta dette i bruk på sosiale medier og egnede fysiske flater.

I tillegg til kampsport-relevant kampanjemateriell vil Norges Kampsportforbund også avholde en konkurranse på sosiale medier for å støtte #tilbaketilidretten-kampanjen: Klubber oppfordres til å bruke det tilgjengelige materiellet i markedsføringen av sin åpne dag/åpen uke, og promotere sine arrangementer på sosiale medier. Alle klubber som tagger forbundet i sin markedsføring på sosiale medier, vil være med i trekningen av flotte premier som vil komme hele klubben til gode fremover.

Alle detaljer rundt kampanjen og konkurransen vil publiseres på kampsport.no i uke 33. Nå skal vi #tilbaketilidretten!