Bli med på idrettens viktigste kampanje – #tilbaketilidretten

Publisert 21.06.2021

Korona-perioden har hatt store konsekvenser for hele norsk idrett. NIF lanserer i september kampanjen #tilbaketilidretten for å gi idretten et løft på veien mot normal drift. Norges Kampsportforbund oppfordrer alle våre klubber til å engasjere seg i kampanjen, og benytte seg av verktøyene som nå utarbeides.

For å gi hele norsk idrett en pangstart på veien tilbake til normal drift lanserer NIF i september kampanjen #tilbaketilidretten. Kampanjen vil være ett av flere viktige bidrag i gjenåpningen av idretten. Målsetningen er å få gamle og nye medlemmer og frivillige #tilbaketilidretten.

De 3 hovedmålene for kampanjen #tilbaketilidretten er:

 • Markere at pandemien er over og takke alle som har stått på i denne perioden
 • Vinne tilbake de vi har mistet i løpet av perioden
 • Rekruttere nye (aktive og frivillige)

Kampanjen starter lørdag 25. september, og vil vare ut uke 39. Det planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Norges Kampsportforbund håper alle våre klubber vil delta og engasjere seg i kampanjen. Kampanjemateriell vil være tilgjengelig på NIFs hjemmeside, idrettsforbundet.no, for alle idrettslag rett etter sommerferien.

Sett allerede nå av 25. september 2021 og gjerne hele uke 39 hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag / åpen uke i idrettslagets regi, og gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement.

Idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund vil bistå idrettslagene i planleggingen og gjennomføringen av idrettens gjenåpningsdag/uke. Norges Kampsportforbund vil utarbeide kampsport-tilpasset materiale, og i august også publisere konkrete forslag til aktiviteter som kan gjennomføres som en del av kampanjen. Vi oppfordrer alle idrettslag til å fortsette inn i høstferieukene i uke 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.

Idrettsforbundet bistår idrettslagene

Det vil opprettes en kampanjeside (planlagt lansert i uke 32) på idrettsforbundet hvor det vil følge nyttig informasjon som vil hjelpe idrettslagenes arbeid i gjenåpningen, og i rekrutteringen av nye og gamle medlemmer og frivillige tilbake til idretten. Her er noe av det som vil bli gjort tilgjengelig på siden:

 • Digitalt verktøy for påmelding til arrangement
 • Råd og tips til en vellykket åpen dag/åpen uke for idretten
 • Felles nasjonalt trenerseminar til inspirasjon for nye og gamle trenere
 • Diverse maler (pressemelding, invitasjonsbrev med mer)
 • Kampanjemateriell som filmer, bilder, flyers, plakater, bannere med ferdige budskap til bruk for profilering på egne digitale og fysiske flater
 • Aktuelt og nyheter

Rollefordeling:

 • Norges idrettsforbund utarbeider kampanjemateriell
 • Idrettskretsene har kontakt med fylkeskommunen i eget fylke, herunder søknad om økonomisk støtte)
 • Idrettskretsene koordinerer og følger opp idrettsrådene i sitt fylke
 • Idrettsråd har kontakt med kommunen for sine idrettslag. De idrettslagene som ikke har idrettsråd kan kontakte kommunen direkte
 • Særforbund, særkretser/regioner «eier» sine idretter og bistår idrettslag med aktiviteter
 • Idrettslagene eier aktiviteten i sine lag

Kampanjesiden #tilbaketilidretten lanseres på idrettsforbundet.no etter sommerferien.