MMA: Prosess rundt godkjenning av aktivitet med knockout

Publisert 30.11.2022
Redigert 01.12.2022

Som tidligere informert om klaget kampsportforbundet inn godkjenningsnemndas avslag på søknad til MMA-stevne. Klagen, som inneholdt flere vitenskapelige bevis og innspill med erfaringer fra Sverige ble ikke tatt til følge.

I avslaget fra klagenemnda, datert 21. november 2022 heter det bl. a.:

Etter Klagenemndas vurdering kan ikke MMA sammenliknes med andre idretter hvor slag mot hodet er tillatt, eksempelvis boksing og kickboksing.

For det første er beskyttelsesutstyret noe helt annet i de sistnevnte idretter. I MMA brukes for eksempel 6-8oz hansker som normalt brukes i semikontakt og/eller proffkamper i de lavere vektklasser. Dette gjør at effekten av slag mot hodet kan bli større. MMA er en fullkontaktsport, mens beskyttelsesutstyret minner mer om semikontakt.

Det er videre andre regler i MMA enn i idretter nevnt i dokumentene hva gjelder muligheten for å fortsette å slå en motstander som ligger nede. Dette er i MMA lovlig så lenge dommeren ikke har stoppet kampen eller motstanderen «tapper» ut. Skadepotensialet hva gjelder slag mot hodet kan her være betydelig.

Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering i likhet med Godkjenningsnemnda at omsøkt kampaktivitet ikke i tilstrekkelig grad ivaretar utøvernes helse og sikkerhet. En annen konklusjon ville etter Klagenemndas vurdering vært å uthule de hensyn det gjeldende godkjenningssystem hviler på, og være mot lovens intensjon.

Bakgrunnen for avslaget kan i hovedsak forklares med at den norske lovgivingen per i dag er uklar, da den først og fremst er laget for boksing. Dermed vil det kreves en lovendring som tydeliggjør hvilket mandat godkjenningsnemda har å forholde seg til. Det er viktig å påpeke at det i dette arbeidet kun søkes om godkjenning til amatør-MMA og at man må få amatørbiten av idretten godkjent med flere vellykkede amatør-stevner for at miljøet skal kunne ha ambisjoner om profesjonelle stevner på sikt.

Politisk arbeid

– Vi ser fortsatt at det også må jobbes politisk. Uavhengig av denne prosessen ser vi at flere politiske partier har vært ute og talt MMAs sak den siste, spesielt i medieinnslag som omhandler profesjonelle utøvere (merk: kampsportforbundets søknad gjelder kun for amatørstevner). Det er gledelig å se at flere politikere snakker positivt om MMA og vi har allerede begynt å stake ut kursen for det videre politiske arbeidet i samarbeid med NIF, sier arrangementssjef i Norges Kampsportforbund, Vegard Henriksen.

I forbindelse med dette har kampsportforbundets administrasjon hatt møte med idrettspolitisk avdeling i Norges Idrettsforbund der veien videre ble kartlagt for å kunne utøve politisk innflytelse for en lovendring. Hovedpunktet i dette møtet ble at det norske MMA-miljøet per i dag er for lite med for få, spesielt unge utøvere, organisert i norsk idrett. Dermed har man mindre gjennomslagskraft om man ønsker større politisk støtte som vil kunne føre til en lovendring.

NIF og kampsportforbundet oppfordrer derfor nå klubbene til å kjenne sin besøkelsestid og bli medlem, samt rekruttere flere utøvere slik at man kan vise at det er et stort miljø som fortjener å bedrive sin idrett med konkurranser uten begrensninger.