Sparebankstiftelsen: Søk om pengestøtte til neste klubbprosjekt

Publisert 04.12.2020

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til flere klubber og prosjekter innenfor forbundets idretter. De minner nå om neste søknadsfrist som er 1. februar.

1. februar er neste søknadsfrist for lokal ordning – som støtter tiltak for barn og unge under 25 år på Østlandet ( (de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold samt kommunen Ringsaker i Hedmark).

Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

I tillegg til at prosjektet eller formålet som skal få støtte må oppfylle de formelle kravene, er det viktig at søknaden er tydelig og gjennomarbeidet. Les gjerne Sparebankstiftelsen svar på spørsmål til søknaden og deres ti tips til en god søknad.

Bli inspirert av andre prosjekter

Siden 2002 har Sparebankstiftelsen DNB støttet over 9000 prosjektene og tiltak. Bli inspirert og se hva slags tiltak vi tidligere har støttet.

Se hvem som har fått støtte.

Benytt sjansen nå dersom din klubb har et prosjekt eller en idé, men mangler penger til å gjennomføre.

Mer informasjon om hvordan du søker finner du på Sparebankstiftelsens nettsider.