Alle Forbund

Forbund
Sommerleir Kina 2020: Et kampsporteventyr - thumbnail

Sommerleir Kina 2020: Et kampsporteventyr

Norges Kampsportforbund og reiseleder Kim Gibson fortsetter sin tradisjon med treningsleir for alle kampsporter i kampsportens vugge, Kina. Denne gang drar vi [...]
Forbund
Velkommen til Ungdomsting - thumbnail

Velkommen til Ungdomsting

Norges Kampsportforbund inviterer med dette alle ungdommer mellom 15 og 25 år til kampsportforbundets første ungdomsting på Gardermoen 21.-22. mars [...]
Forbund
Invitasjon til Paraidrettskurs - thumbnail

Invitasjon til Paraidrettskurs

Oslo idrettskrets inviterer til parakurs med fokus på tilrettelegging av idrett for funksjonshemmede utøvere. Kurset arrangeres på Norges Idrettshøgskole [...]
Forbund
Ungdomskomiteen: Nye tillitsvalgte - thumbnail

Ungdomskomiteen: Nye tillitsvalgte

Ungdomskomitéen i Norges Kampsportforbund etterlyste tidligere i høst ungdommer mellom 15-26 år som ønsker å være med å utvikle ungdomsarbeidet til [...]
Forbund
950 000 kr til Norges Kampsportforbund - thumbnail

950 000 kr til Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund har fått bevilget 950 000 kroner fra Ung Frivillig Fond. Pengene er øremerket til ungdom og arrangement, og det vil innen kort tid [...]
Forbund
Invitasjon til gjennomgang av utøveravtaler - thumbnail

Invitasjon til gjennomgang av utøveravtaler

Forbundet har nylig revidert alle utøveravtaler, og også utarbeidet standardavtale mellom klubb og utøver, samt avtale mellom utøver og [...]
Forbund
Krav om trenerlisens utsettes - thumbnail

Krav om trenerlisens utsettes

Forbundstingets frist for trenerlisens i klubbene utgår 31.12.2019. Det er fortsatt mange klubber som ikke oppfyller tingets krav, og på [...]
Forbund
Reorganisering – veien videre  - thumbnail

Reorganisering – veien videre 

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember sto blant annet reorganiseringen av forbundet på agendaen. – Innspill fra ledermøtet i [...]
Forbund
Søk midler til regionale utviklingsprogram - thumbnail

Søk midler til regionale utviklingsprogram

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember vedtok forbundsstyret å oppheve tidligere vedtak om frysing av ordningen med regionale [...]