Alle Forbund

Forbund
Muligheter for økonomisk støtte til din klubb - thumbnail

Muligheter for økonomisk støtte til din klubb

Det finnes en rekke støtte og tilskuddsordninger som Norges Idrettsforbund forvalter til idrettslagene. I tillegg finnes det også andre støtteordninger for [...]
Forbund
Nytt medlemssystem: Automatisk utsendt epost i forbindelse med samordna rapportering - thumbnail

Nytt medlemssystem: Automatisk utsendt epost i forbindelse med samordna rapportering

1. april endret Norges Kampsportforbund oppsettet for grener innen idrettene karate og taekwondo i forbindelse med samordnet rapportering. Dette medførte at [...]
Forbund
Fakturering: Husk å rydde i medlemsregisteret innen 10. april - thumbnail

Fakturering: Husk å rydde i medlemsregisteret innen 10. april

Fakturering av medlemskontingent og forsikring gjennomføres i begynnelsen av april. Vi oppfordrer i den forbindelse klubbene til å rydde i sine [...]
Forbund
Universiaden utsatt til 2022 - thumbnail

Universiaden utsatt til 2022

Det internasjonale studentidrettsforbundet FISU skriver at årets Universiade utsettes til neste år grunnet smittesituasjonen rundt COVID-19 og de [...]
Forbund
Neste fagwebinar utsettes - thumbnail

Neste fagwebinar utsettes

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund vil i første halvår 2021 arrangere månedlige fagwebinar. Neste webinar var planlagt 7. april – dette [...]
Forbund
Bli Rent Idrettslag - thumbnail

Bli Rent Idrettslag

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle klubber til å registrere seg som Rent Idrettslag. Rent Idrettslag er et nettbasert verktøy som gir klubben muligheten [...]
Forbund
Gjør deg kjent med NKFs varslingsplakat og retningslinjer for trygg kampsport - thumbnail

Gjør deg kjent med NKFs varslingsplakat og retningslinjer for trygg kampsport

Vet du hva det vil si å varsle, og vet din klubb hvordan man skal håndtere en varslingssak? Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med NKFs [...]
Forbund
Viktig informasjon om samordna rapportering - thumbnail

Viktig informasjon om samordna rapportering

Alle våre medlemsklubber vil 1.4.2021 motta e-post fra Norges Idrettsforbund hvor de informerer om at samordnet rapportering er åpen og ber klubbene [...]
Forbund
Påskestengt forbundskontor - thumbnail

Påskestengt forbundskontor

Norges Kampsportforbund ønsker alle en riktig god påske. Vi gjør oppmerksom på at forbundskontoret vil være stengt i uke 13, samt 2. påskedag. Info om [...]