Alle Forbund

Forbund
Mange søknader på utstyr mot utenforskap - thumbnail

Mange søknader på utstyr mot utenforskap

Det er totalt kommet inn 127 søknader på utstyr mot utenforskap, totalt beløp som er søkt om er over 7,6 millioner kroner. Arbeidet med fordeling av [...]
Forbund
Høring - Fremtidig organisering av norsk idrett - thumbnail

Høring - Fremtidig organisering av norsk idrett

Alle klubber oppfordres til å gi tilbakemeldinger på høring om fremtidig organisering av norsk idrett.  Som tidligere informert er det igangsatt et [...]
Forbund
Søk om utstyr til klubben - nå fra valgfrie leverandører - thumbnail

Søk om utstyr til klubben - nå fra valgfrie leverandører

For å få alle med, utvider vi nå ordningen «Utstyr mot Utenforskap». Du kan nå søke om tilskudd til utstyr fra andre steder enn via kampshop.no dersom [...]
Forbund
Ny medarbeider i administrasjonen - thumbnail

Ny medarbeider i administrasjonen

Ninni Doan (23) er ansatt som controller i administrasjonen. Hun starter allerede 1. november og vil ha ansvar for bl.a. kostnadskontroll, nøkkeltall, [...]
Forbund
Forbunds- og seksjonsstyrene på vei mot langtidsplanens mål - thumbnail

Forbunds- og seksjonsstyrene på vei mot langtidsplanens mål

Det ble avholdt ledermøte i helgen for stilartsledere og alle medlemmene i de ulike styrene innen Kampsportforbundet. I tillegg møtte gjester med hederstegn [...]
Forbund
Annika Sælid mottar Franzefoss-stipendet - thumbnail

Annika Sælid mottar Franzefoss-stipendet

Nybakt ungdoms-OL-vinner Annika Sælid fra Sentrum Kampsportklubb i Sarpsborg mottar Franzefoss-stipendet. Stipendet kommer godt med i hennes videre satsning [...]
Forbund
Utstyr mot utenforskap - søk om utstyr til klubben - thumbnail

Utstyr mot utenforskap - søk om utstyr til klubben

Nå kan medlemsklubbene søke om konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr samt personlig utstyr for å bekjempe utenforskap. Det er ofte behov for [...]
Forbund
Bruk av alt utstyr som oppfyller Norsk Standard tillatt - thumbnail

Bruk av alt utstyr som oppfyller Norsk Standard tillatt

For å redusere økonomiske barrierer og kjøpepress har forbundsstyret vedtatt at det skal tillates bruk av utstyr fra alle leverandører som oppfyller Norsk [...]
Forbund
Mentorprogrammet er i gang - thumbnail

Mentorprogrammet er i gang

Victoria Valner fra Christiania Taekwon-Do klubb deltar i mentorprogram for unge ledertalenter og har vært med på sin første samling.  I september ble [...]