Taekwondo mønster

De offisielle mesterskapene for taekwondo mønster er EM, VM og Universiaden. En utøver kan kvalifisere seg til de offisielle mesterskapene gjennom uttakskriterier annonsert i starten hver sesong.

Det er landslagsledelsen som tar ut utøvere til landslaget og de offisielle mesterskapene.

Uttakskriterier VM 2024

Ønsker du å bli vurdert for uttak til VM i 2024? Utøvere og lag som ønsker å bli vurdert må søke om dette innen 11. april. Utøvere/lag som ikke har søkt om VM-deltakelse innen fristen, vil ikke bli vurdert for uttak. Forbundet stiller ikke krav til at utøvere og lag må følge samlingene til landslagstrener Ky-Tu Dang, men det vil være egne obligatoriske samlinger kun for uttatte utøvere i den siste oppkjøringsfasen til VM.

Søk om å bli vurdert for VM-uttak her (iSonen)

Årets verdensmesterskap i Hong Kong blir et kostbart mesterskap, med beregnet egenandel på opp mot 20 000,- per utøver. Kampsportforbundet har satt av en fordelingspott til norske deltakere, der forbundet besørger påmeldingsavgift, landslagsbekledning og offisielt deltakerhotell til utvalgte utøvere og landslagstreneren. Utøver/klubb står for booking og betaling av flyreise og visum. Eventuelle gjenværende midler i fordelingspotten vil fordeles på å dekke resterende utgifter for uttatte utøvere.

Poengsystem

NKF åpner for at Norge kan fylle kvoten og delta i så mange klasser som mulig under VM, med forbehold om at dette vil være til selvkost (med unntak av påmeldingsavgiften) for flere utøvere.

Da Norge kun har én plass i hver klasse under VM vil det være den norske utøveren/laget med flest poeng i hver klasse basert på kriterier under som vil bli tilbudt plassen i respektive klasse. Poengene regnes ut fra slutten av forrige mesterskap til uttaksdato for neste mesterskap. For årets VM gjelder det stevner fra og med 27. november 2023 frem til Norges siste uttaksdato for VM som er 15. august 2024.

Landslagstrener og sportssjef vil basert på en vurdering av utøvernes prestasjoner i 2024 velge ut hvem som får prioritet på økonomisk støtte til deltakelse i mesterskapet. Forhåndsprioriterte klasser for økonomisk støtte vil være individuelle klasser i junior, U30 og U40, samt eventuelle medaljører i andre klasser under London Open eller Austria Open (ved min. 8 deltakere/lag i klassen).

Generelle krav

 • Utøver må være norsk statsborger med norsk pass.
 • Utøver må være aktivt medlem i klubb tilsluttet NKF.
 • Utøver må ha gyldig WT-global lisens og Kukkiwon-sertifikat.
 • Utøver må ha godkjent konkurransedrakt for WT poomsae iht. alder/kjønn.
 • Utøver må signere og etterleve punktene i NKFs code-of-conduct kontrakt for landslagsutøvere (ny versjon under utarbeidelse).
 • Utøver må ha gjennomført Antidoping Norges Ren Utøver-program.
 • Deltakelse i kvalifiseringsstevner dekkes av klubb/utøver.
 • Gjennomføring av kampsportforbundets forenklede fysiske testbatteri for landslag. *Fysisk testbatteri er i en innkjøringsfase i 2024 og det er kun krav til gjennomføring. Fra 2025 vil det bli obligatorisk å bestå testen innenfor minimumsscore. I 2024 kan testen dermed utføres av hver enkelt utøver og resultater sendes inn til landslagstrener og sportssjef etter gjennomføring.
 • DIREKTE UTTAK: Utøvere med medaljer fra forrige offisielle mesterskap vil være direkte kvalifisert til samme klasse i det påfølgende års mesterskap. Fjorårets eneste EM-medaljør fra Norge har gått opp en aldersklasse, dermed vil det ikke være noen direkte uttak under årets VM.

Poengkriterier felles (alle klasser):

 • 5 poeng for NM-medalje
 • 3 poeng for NM-deltakelse (obligatorisk)
 • 1 poeng for NC-deltakelse
 • 1 poeng for dokumentert gjennomført fysisk test (obligatorisk)
 • Delta på oppkjøringssamlinger med KTD til VM etter uttak (obligatorisk)

Poengkriterier KO-system (U30/U40):

 • 1 poeng for R64 i G-stevne
 • 2 poeng for R32 i G-stevne
 • 3 poeng for R16 i G-stevne / 1 poeng for R16 i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 4 poeng for R8 i G-stevne / 2 poeng for R8 i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 5 poeng for QF i G-stevne / 3 poeng for QF i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 6 poeng for SF i G-stevne / 4 poeng for SF i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 7 poeng for FINALE i G-stevne / 5 poeng for finale i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +12 poeng for gull i G-stevne / 10 poeng for gull i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +8 poeng for sølv i G-stevne / 5 poeng for sølv i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +4 poeng for bronse i G-stevne / 2 poeng for bronse i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)

Cutoff-system (kadett, junior, master, lag, par):

 • 2 poeng for innledende runde i både G-stevner og utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 4 poeng for semifinale i både G-stevner og utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 6 poeng for finale i både G-stevner og utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +10 poeng for gull
 • +5 poeng for sølv
 • +2 poeng for bronse

*i tilfeller ved stevner med kombinerte cutoff og KO-systemer gis det poeng for innledende runde + videre poeng som i KO-system fra QF.

Poengene regnes ut fra slutten av forrige mesterskap til uttaksdato for neste mesterskap. For årets VM gjelder det stevner fra 27. november 2023 frem til siste uttaksdato for VM som er 15. august 2024. Utøvere med flest oppsamlede poeng iht. ovennevnte kriterier den 15. august vil bli tilbudt plass til verdensmesterskapet.

Poengeksempel: Utøver X tar gull i U40 under London Open (10+5 poeng), bronse i NM (5 poeng), gull i NC (1 poeng), sender resultater for gjennomført fysisk test (1 poeng), kommer til R32 i G-stevne A (2 poeng) og QF i G-stevne B (5 poeng). Dette vil gi en samlet score på 29 poeng i poengtabellen.

Poengene for utøvere som har søkt om uttak til VM ajourføres etter hvert poenggivende arrangement av landslagstreneren som rapporterer til sportssjefen. Poengtabellen vil være tilgjengelig for sjekk og gjennomgang etter henvendelse til sportssjef.

Poenglikhet

Dersom én eller flere utøvere/lag får like mange poeng i uttaksperioden, vil utøveren med høyest WT-ranking i august bli tilbudt VM-plassen (U30/U40 individuell) og +40-utøvere/par/lag som har oppnådd best resultat i Austrian Open i sin klasse bli tilbudt VM-plassen. *Ved ev. plasseringslikhet i Austrian Open, vil resultat i London Open være gjeldende og i siste instans landslagstreners vurdering.

Spørsmål og annen kontakt rettes til sportsavdelingen ved post@kampsport.no.