Taekwondo mønster

Veien til landslaget

Landslaget i mønster består normalt av 8 til 12 utøvere som blir tatt ut på bakgrunn av resultater i NC, NM og internasjonale stevner.

I landslaget er det også en elitegruppe som består av utøvere i europa/verdenstoppen som tar medaljer i G-stevner.

Kjernemodell – landslaget i TKD mønster

Kjernemodellen er grunnlaget for hva våre felles mål er, hvordan vi når de og hva slags kultur vi ønsker å bygge på. Derfor er kjernemodellen den viktigste grunnmuren i vårt daglige arbeid.

Mål: Landslagets mål er å utvikle utøvere til å ta medaljer i EM og VM.

Verdier: Raus og åpen mot alle klubber – Ha det gøy sammen – No shortcuts

Løfter til utøverne: En utøver på landslaget i mønster skal oppleve en følelse av samhold og felleskap. Det er også viktig at alle utøverne bidrar til dette for de andre på laget. Samtidig skal individuell utvikling fokuseres på gjennom tilbakemeldinger og treningsplan for utøveren.

Treningsfokus: Teknikk, Styrke, basistrening, Bevegelighet

Alle utøverne må lage sine treningsplaner ut fra disse tre faktorene for å bli best. Dette vil også være fokus på samlinger, gjerne med innleide instruktører som er spesialister på sine felt. På samlinger vil et viktig fokus også være konkurranse simulering med dommere.

Uttak til offisielle stevner

De offisielle stevnene for landslaget er EM, VM og Universiaden. Til disse mesterskapene er det eliteutøverne som blir prioritert. En utøver kan kvalifisere seg til de offisielle mesterskapene ved å vise til gode resultater over tid i utvalgte G-stevner. Oversikt over alle viktige mesterskap finnes i terminlisten.

Utøvere som er tatt ut på landslaget forventes at deltar på internasjonale stevner minst to ganger pr. år. Dette kan også være stevner som ikke står på den offisielle terminlisten. Utøveren konkurrerer for klubben sin på alle mesterskap utenom EM, VM og Universiaden. Man er da selv ansvarlig for påmelding, coach, reise og opphold.

Landslaget arrangerer samlinger og man er forpliktet å delta på disse. Dersom man ikke kan stille må utøveren melde fra til landslagstrener i god tid.

Det er landslagsledelsen som tar ut utøvere til landslaget og de offisielle mesterskapene.

Spørsmål og annen kontakt rettes til sportsavdelingen ved post@kampsport.no.