Jujutsu

Rekruttlag

Det er ikke satt konkrete eller formelle krav for å bli tatt ut til rekruttlaget. Uttak vil fortløpende bli vurdert gjennom sesongen basert på prestasjoner i nasjonale regionsstevner, NM og evt. internasjonale mesterskap.

Alle som ønsker å satse innen jujitsu kan derfor bli vurdert uttatt på rekruttlaget. For å bli vurdert for deltagelse på rekruttlaget må man vise til prestasjoner og resultater i nasjonale konkurranser, samt internasjonal deltakelse. Med sistnevnte menes større stevner og Grand Slam.turneringer (ikke små lokale/regionale stevner i utlandet).

Landslagstrener vurderer og tar ut utøvere til laget. Det som da blir sett på er prestasjoner og resultater i konkurranser, treningsvillighet, talent, villighet, alder og samarbeid med klubbtrener.

Utøvere på rekruttlaget må ha egne treningsopplegg relatert til sin kampgren, og dette må prioriteres til fordel for tradisjonell jujitsu-trening. Kravene blir individuelt tilpasset alder, beltegrad og fartstid.

Oppfølgning og samarbeid med klubbtrener er nødvendig da det er klubbtrenerne som står for den daglige treningen.

Utøverne må selv ha egne coacher på konkurranser, og er selv ansvarlige for påmelding, reiser og opphold.

Elitelag

Det er landslagstrener som vurderer om en utøver kan tas med på elitelaget. Det er pr.nå kun utøvere fra rekruttlaget som vurderes.

For å bli tatt ut på elitelaget må man være toppidrettsutøver. dvs. Trening må prioriteres først og ha minimum 15 t/uke kampgrenrelatert trening. Man må kunne vise til prestasjoner/resultater internasjonalt, seriøsitet, villighet og evne til endringer og samarbeid med klubbtrener.

Det stilles krav til deltagelse på 4 åpne internasjonale stevner, hvorav 2 er bestemt av landslagstrener og minimum 2 valgfrie stevner.

Uttak til offisielle stevner

Offisielle stevner er VM, EM og universiade*.

Uttak gjøres av landslagstrener i samråd med NKF. Uttak til disse stevnene blir tatt på grunnlag av utøvernes resultater. Forbundet dekker reise og opphold.

*For universiaden kan andre utøvere som ikke er tilknyttet landslaget delta, men må da godkjennes av landslagstrener og NKF og må stille med egen coach.

Spørsmål og annen kontakt rettes til sportsavdelingen ved post@kampsport.no.