WT: Referansegruppe konstituert

Publisert 22.02.2021
Redigert 25.02.2021

Tidligere i år trakk fire medlemmer i WT-seksjonsstyret seg fra sine verv, og forbundsstyret besluttet å sette seksjonen under administrasjon frem til tinget. Da det er prioritert å forankre seksjonsdriften i klubbmiljøene, vil administrasjonen fremover samarbeide tett med en ressursgruppe bestående av personer fra WT-klubbene. Et første arbeidsmøte mellom administrasjonen og ressursgruppen er avholdt. Ressursgruppen har også avholdt et konstituerende møte uten administrasjonen, hvor leder og nestleder ble valgt.  

Som tidligere opplyst trakk fire medlemmer i WT-seksjonen seg fra sine verv 31. januar. Forbundsstyret besluttet på et ekstraordinært epostmøte 03. februar å sette seksjonen under administrasjon frem til forbundstinget i juni.

Må forankres i miljøet

For å sikre tilfredsstillende drift av seksjonen frem mot forbundstinget i juni, ønsker administrasjonen å samarbeide tett med ressurspersoner i miljøet. Fem personer, hvorav tre tidligere seksjonsledere, ble derfor i tidlig februar forespurt om å sitte i referansegruppen frem mot tinget. Sammensetningen i gruppen av forespurte personer var basert på innstilling fra det siste gjenværende medlemmet i WT-seksjonen, Knut Olav Brecke, som det var naturlig for administrasjonen å ha dialog med i denne prosessen. Et første møte mellom administrasjonen og referansegruppen fant sted 18. februar

Administrasjonen har et ønske om at denne referansegruppen så langt som mulig skal utføre seksjonens arbeidsoppgaver i denne perioden. På det første møtet ble derfor Norges Kampsportforbunds organisasjonsnormer gjennomgått. I tillegg ble det gitt en kort orientering rundt seksjonens regnskap og budsjett. Gruppen ble oppfordret til å prioritere arbeidet med en terminliste for høsten 2021, da det per nå kun er tre WT-stevner på terminlisten i denne perioden. Flere konkrete tiltak for å rekruttere stevnearrangører ble også diskutert, inklusive webinarer med fokus på den nye arrangementsplanen, samt Sportdata-opplæring.

– Det er svært viktig for administrasjonen å samarbeide tett med referansegruppen i dette aktivitetsskapende arbeidet, da all aktivitet må være forankret i WT-miljøet, og være i tråd med miljøets egne ønsker og behov, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund

Leder og nestleder valgt

På møtet 18. februar ble referansegruppen oppfordret til å konstituere seg på et nytt møte, avholdt uten administrasjonen. Dette møtet ble avholdt 20. februar, og her ble leder og nestleder i gruppen valgt.

Referansegruppen består nå av følgende medlemmer:

  • Knut Olav Brecke (leder) – Tøyen TKD
  • Morgan Nygård (nestleder) – Steigen TKD
  • Erling Svanberg Mytting – Oslo TKD
  • Janne Viddal – NTNUI – TKD
  • Maria Erenskjold – Oslo TKD

Klare til å organisere aktivitet

All idrett er nå inne i en svært krevende tid – på lik linje med hele samfunnet for øvrig. Knut Olav Brecke, nyvalgt leder av referansegruppen, understreker viktigheten av at idretten står klar til å organisere aktivitet når det blir aktuelt å gradvis gjenåpne både all organisert trening, samt mulig å arrangere stevner både regionalt og nasjonalt.

– Referansegruppen vil sikre igangsetting av nødvendig opplæring av alt fra arrangørklubber, dommere, coacher og tekniske personer frem mot Forbundstinget i juni, samt påse at alle regioner har ressurser tilgjengelig for en gradvis, lokal gjenåpning av stevneaktiviteter. På møtet denne helgen var alle enige om å forankre en terminliste ut 2022 med planlagte fysiske stevner og e-stevner. Vi vil også se på muligheten for å utvide e-stevne-konseptet med å inkludere Hanmadang-øvelser. Vi oppfordrer alle klubber som er interessert i å bidra til fremtidig stevneavvikling til å delta på kommende webinarer vedrørende forbundets arrangementsmodell, forteller Brecke.