WT: Invitasjon til utviklingssamling

Publisert 25.09.2020

Norges Kampsportforbund har benyttet korona-perioden til å evaluere og videreutvikle vårt utviklingsarbeid, for å forberede vårt utøvere til en potensielt fremtidig landslagskarriere, på best mulig vis. Som en del av dette utviklingsarbeidet ønsker vi nå å invitere klubber til å melde på sine utøvere til utviklingssamling ved landslagsanlegget på Skullerud. Samlingen arrangeres 17. oktober kl. 10:00.

– Norges Kampsportforbund har sett behovet for å etablere et rekruttlag som skal knyttes tettere opp mot landslaget. Samtidig vil vi arrangere 8-10 utviklingssamlinger årlig, der utøvere kan trene sammen og vise seg frem, forteller Dag Jacobsen, sportsjef i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle klubber og utøvere med ambisjoner til å gjøre seg kjent med informasjonen rundt veien til landslaget, som nå er oppdatert.

Samling bestående av flere økter

Den første utviklingssamlingen vil avholdes lørdag 17. oktober 2020, kl. 10:00. Stedet for samlingen er landslagsanlegget på Skullerud. Samlingen vil bestå av to eller tre økter, og nærmere informasjon vedrørende innhold og lengde på øktene vil publiseres nærmere samlingen.

Klubbene melder på utøvere ved å sende mail til sportskonsulent helle@kampsport.no. I eposten må man inkludere navn, epost og telefonnummer til utøver. Hver klubb kan sende maksimalt 4 utøvere (avhengig av størrelse på klubben). Kriterier for deltagelse er at utøver konkurrerer i rankingstevner og har WT-lisens.

Frist for påmelding: søndag 11. oktober kl. 21:00.