Generell informasjon

Veien til landslaget i taekwondo

Veien til landslaget i taekwondo kamp
Alle særidretter skal legge til rette for at talenter med ambisjoner skal kunne utvikle seg til å bli toppidrettsutøver innenfor sin internasjonale konkurransegren. Utviklingen foregår i tre faser. Første fase foregår i klubben, mens fase to foregår mellom klubb, de foresatte og forbundet. Fase tre er å være utøver på fulltidslaget hvor utviklingen foregår mellom utøver, landslagstrenere og Olympiatoppen.

 

Fase 1 – Klubb

Vi vet for å lykkes i sin konkurransegren kreves det tid, innsats og ressurser over lengre tid. Det trengs tid og ressurser til å konkurrere og trene både nasjonalt og internasjonalt. Unge utøvere må ha eierskap til sin egen utviklingsprosess og de må være villig til å legge det som nødvendig i form av trening og konkurranser med støtte og bistand fra foresatte og klubb. Det er i klubben talentene skal utvikle seg i mange år og klubben må organisere trening og deltagelse i konkurranser, mens de foresatte må støtte med organisering av hverdagen og med økonomi.

 

Fase 2 – Klubb og forbund

Utøvere som har ambisjoner om å bli toppidrettsutøver og som har den nødvendige støtten fra klubb og foresatte kan komme under kontrollert utvikling. Forutsetningen er at utøver må tilfredsstille de fysiske kravene i Utviklingstrappen. I tillegg må utøver ha internasjonal konkurranseerfaring og være villig til å satse det som er nødvendig, samt kunne kombinere toppidrett med skolegang.

 

Utøvere under kontrollert utvikling vil bli invitert til taekwondo-treninger med landslaget, samt fysiske treninger. De vil får oppfølging av talentutviklingskonsulent som i samarbeide med klubbtrener, regionale kompetansesentre og landslagsledelsen vil legge forholdene til rette for utvikling. Det forventes at utøver konkurrerer internasjonalt, deltar på utviklingssamlinger og felles treninger og benytter disse arenaene til både å utvikle seg og som et «utstillingsvindu» for landslagsledelsen.

 

Fase 3 – landslag

Basert på resultater og tydelig utvikling over tid, vil landslagsledelsen vurdere utøvere til landslaget.

 

Landslaget i taekwondo består av fulltidsutøvere som er sentralisert i Oslo og som daglig trener sammen ved forbundets treningsanlegg på Skullerud, og ved Toppidrettssenteret. For disse utøverne er idrett en hovedbeskjeftigelse og de mottar finansiell støtte slik at taekwondo kan være første prioritet. Utøverne konkurrerer for landslaget og Norge på stevner og i offisielle mesterskap. Utøvere på fulltidslaget får daglig oppfølging av landslagstrenere og av Olympiatoppen.

 

Utøvere som fremdeles går på videregående skole kan bli tatt ut til landslaget på deltid, med ambisjoner om å være på fulltidslaget etter endt skolegang. Disse utøverne vil få kontraktfestet oppfølging fra landslagsledelsen og det forventes at de deltar i gitte landslagsaktiviteter og treninger.

 

Kvalifisering til offisielle mesterskap

Alle taekwondoutøvere har mulighet til å kvalifisere seg til offisielle mesterskap. Man kvalifiserer seg etter gitte kriterier og prestasjoner på utvalgte stevner. Utøvere som kvalifiserer seg til kadett- eller junior EM/VM kan ha med seg sin egen coach og mesterskapet er til selvkost (påmeldingsavgift dekkes av forbundet).

Utøvere som kvalifiserer seg til U21-EM, senior EM/VM vil bli coachet av landslagstrenere.

Utøvere som kvalifisere seg til senior EM og senior VM og som blir tatt ut av landslagstreneren vil i utgangspunktet få reise og opphold dekket etter avtale.

For alle offisielle mesterskap gjelder følgende :

  • Utøver må være norsk statsborger og inneha gyldig norsk pass
  • Utøveren må være berettiget til å representere Norge på alle store internasjonale konkurranser.
  • Utøveren må inneha Kukkiwon Poom/Dan.
  • Utøver må ha gyldig WT Global License
  • Utøveren må skrive under på og forholde seg til en «code of conduct».
  • Utøveren kan bli bedt om en fysisk undersøkelse utført av en lisensiert lege, som sertifiserer at utøveren er skikket til å trene og konkurrere.

*Dersom utøver skal ha med seg egen coach i junior VM og/eller kadett VM må vedkommende ha WT coachlisens Level II.

Når det gjelder uttak til fulltidslaget i taekwondo kamp vil det hvert år i begynnelsen av desember gjøres en evaluering om hvem som skal være på fulltidslaget og ha kontrakt med forbundet. (nye)