Generell informasjon

Veien til landslaget i taekwondo

Nivå 1 – Landslag

Landslaget i taekwondo består av fulltidsutøvere som er sentralisert i Oslo og som daglig trener sammen ved forbundets treningsanlegg på Skullerud, og ved Toppidrettssenteret. For disse utøverne er idrett en hovedbeskjeftigelse og de mottar finansiell støtte slik at taekwondo kan være første prioritet. Utøverne konkurrerer for landslaget og Norge på stevner og i offisielle mesterskap. I tett samarbeide med Olympiatoppen har vi utviklet «Landslagsskolen» som består av ulike moduler med viktige temaer nye utøvere skal gjennom. Dette for å gi dem en best mulig start på landslagskarrieren.

Nivå 2 – Rekruttlag

Den positive utviklingen som norsk taekwondo har hatt den senere tid har ført til at vi har sett behovet for et rekruttlag. Landslagsledelsen tar ut utøvere til rekruttlaget og utøverne forventes å trene jevnlig med landslaget. Utøvere på rekruttlaget vil få oppfølging gjennom Olympiatoppens regionale sentre, en kontrakt med gjensidige forpliktelser, samt en utstyrspakke og treningskort på Olympiatoppen. Den daglige treningen vil skje i klubb og utøver skal konkurrere for sin klubb. Landslagsledelsen vil informere om hvilke stevner rekruttutøverne bør delta på.

Nivå 3 – Utviklingssamlinger

Vi vil arrangere 8-10 utviklingssamlinger årlig. Dette er en arena der utøverne kan møtes, trene sammen og vise seg frem. Klubbene kan sende maksimalt 4 utøvere til disse samlingene. Utøverne kan delta fra det året de fyller 15 t.o.m. det året man fyller 20 (U21). Kriterier for deltagelse er at utøver konkurrerer i rankingstevner og har WT-lisens.

Kvalifisering til offisielle mesterskap

Alle taekwondoutøvere har mulighet til å kvalifisere seg til offisielle mesterskap. Man kvalifiserer seg etter gitte kriterier og prestasjoner på utvalgte stevner. Utøvere som kvalifiserer seg til U21 EM, kadett- eller junior EM kan ha med seg sin egen coach og mesterskapet er til selvkost (påmeldingsavgift dekkes av forbundet). Utøvere som kvalifiserer seg til senior EM/VM vil bli coachet av landslagstrenere. Utøver kan også kvalifisere seg direkte til EM ved å ta en medalje i WTE Presidents Cup. For alle offisielle mesterskap gjelder følgende:

  • Utøver må være norsk statsborger og inneha gyldig norsk pass
  • Utøveren må være berettiget til å representere Norge på alle store internasjonale konkurranser.
  • Utøveren må inneha Kukkiwon Poom/Dan.
  • Utøver må ha gyldig WT-lisens/Event Pass
  • Utøveren må skrive under på og forholde seg til en «code of conduct».
  • Utøveren kan bli bedt om en fysisk undersøkelse utført av en lisensiert lege, som sertifiserer at utøveren er skikket til å trene og konkurrere.

Relaterte linker

Vektreduksjon i Norsk Taekwondo