Generell informasjon

Toppidrettssatsningen for taekwondo

Landslag

Landslaget i taekwondo består per november 2019 av seks fulltidsutøvere som er sentralisert i Oslo og som daglig trener sammen ved forbundets treningsanlegg på Skullerud, og ved Toppidrettssenteret. For disse utøverne er idrett en hovedbeskjeftigelse og de mottar finansiell støtte til kun å fokusere på taekwondo.

Utviklingsgruppe

Nivået under landslaget består av en utviklingsgruppe. Den positive utviklingen som norsk taekwondo har hatt den senere tid har ført til at vi har sett behovet for et utviklingsprogram der vi også inkluderer en yngre aldersgruppe. Vi har derfor erstattet det tidligere broprosjektet med en utviklingsgruppe som et videreutviklet opplegg. Målet er, i likhet med broprosjektet, å fasilitere utvikling og et økt prestasjonsnivå innenfor programmet. Det vil arrangeres to uttakshelger pr. år.

Kvalifisering til offisielle mesterskap

Alle taekwondoutøvere har mulighet til å kvalifisere seg til offisielle mesterskap. Man kvalifiserer seg etter gitte kriterier og prestasjoner på utvalgte stevner. Utøvere som kvalifiserer seg til U21 EM, kadett- eller junior EM kan ha med seg sin egen coach og mesterskapet er til selvkost (påmeldingsavgift dekkes av forbundet). Utøvere som kvalifiserer seg til senior EM/VM vil bli coachet av landslagstrenere. Utøver kan også kvalifisere seg direkte til EM ved å ta en medalje i WTE Presidents Cup. For alle offisielle mesterskap gjelder følgende:

  • Utøver må være norsk statsborger og inneha gyldig norsk pass
  • Utøveren må være berettiget til å representere Norge på alle store internasjonale konkurranser.
  • Utøveren må inneha Kukkiwon Poom/Dan.
  • Utøver må ha gyldig WT-lisens/Event Pass
  • Utøveren må skrive under på og forholde seg til en «code of conduct».
  • Utøveren kan bli bedt om en fysisk undersøkelse utført av en lisensiert lege, som sertifiserer at utøveren er skikket til å trene og konkurrere.

Relaterte linker

Vektreduksjon i Norsk Taekwondo