Terminliste 2024: Store endringer og viktig informasjon

Publisert 29.11.2023
Redigert 30.11.2023

Innlegg fra taekwondo WT-seksjonen i Norges Kampsportforbund

Etter innspill fra miljøet har taekwondo WT-seksjonen gjort flere store endringer i neste års terminliste. Fra 2024 blir konkurranseåret endret slik at det følger skoleåret. Derfor blir NC i september det første stevnet i konkurransesesongen 24/25, og NM 2025 blir en slags «eksamen» for konkurransesesongen 24/25.

WT-seksjonen har fått flere tilbakemeldinger rundt tidspunkt for NM; blant annet at det ofte rammer midt i tentamen for mange unge i midt/slutt november. Det er vanskelig å flytte NM til senere (Grand Prix finale, desember/jul, etc.) og tidligere i november har ITF sitt NM (alt utstyr er opptatt). I oktober har vi ofte NC3, og september er litt vel tidlig etter sommerferien for et NM.

Etter å ha spurt flere, inkludert begge landslagsleirer*, har sportskomiteen nå valgt å endre en god del på terminlisten for 2024. Følgende større endringer:

Stevne 10.-11. februar (mangler arrangørklubb) – het før NC1/RC1 – får nytt navn da den ikke lengre teller med offisielt i 2024-2025 statistikken. Stevnet vil bli arrangert som et NC/RC ellers ville (poomsae lørdag og kamp søndag)

NM avholdes lørdag 13. april i Drammen (Elvebyen TKD). Invitasjon følger senere

Stevne 21.-22. september i Oslo/Bygdøhus (Oslo TKD) – het før NC2/ØC2 – blir nå til NC1/ØC1

Stevne 26.-27. oktober (mangler arrangørklubb) – het før NC3/RC3 – blir nå til NC2/RC2

NC3/RC3 vil da bli til våren 2025, og NM 2025 forventes da å bli til APR/MAI 2025.

ONLINE STEVNER 2024 vil ikke lengre gå som en cup der samlet beste klubber får 1., 2. og 3. plass pokal utdelt på slutten av året. For 2024 er online stevner KUN ment som lavterskel tilbud der utøverne premieres med medaljer.

*landslagstrener for både kamp og poomsae bekrefter at utøvere med ambisjoner om å bli med på landslaget må stille på NM og NC! Det vil dessuten bli sett nærmere på et nasjonalt rankingsystem ref. det som ble diskutert på toppidrettsmøtet i Drammen i oktober – det vil seksjonsstyret komme tilbake til.

 

Nye frister/deadlines

For 2024 gjelder FOR ALLE fysiske stevner at påmeldingsfrist blir 3 uker før stevnedato mens betalingsfrist blir 2 uker før stevnedato. Sportskomiteen håper med dette at vi ser en større (og tidligere) påmelding, frem for at folk sitter og venter på om en har motstander i klassen sin. Nå får man melde seg på – og er det ikke motstander i klassen etter påmeldingsfristen kan man frem til dato for betalingsfristen gratis melde seg av stevnet.

Det oppfordres samtidig til at coach/påmeldingsansvarlig etter påmeldingsfristen har gått ut får sendt oversikt til klubbens kasser for betaling, så vi unngår sene betalinger («no pay, no play!»).

 

Stevnestøtten endres for NC

Som nevnt i andre artikler er arrangørpakken (WTs egen arrangørmodell) under kontinuerlig revidering basert på erfaringer SK gjør seg etter hvert stevne. For 2024 er økonomimalene oppdatert, og basert på årets tall fra diverse stevner har seksjonsstyret vedtatt følgende:

RC – beholder stevnestøtte på NOK 50.000.

NC (inkl. RC/NC sammenlagt) – reduserer stevnestøtten til NOK 35.000 (grunnet økt antall påmeldinger i 2023, ser vi nå at disse stevner langt hen av veien klarer seg selv)

NM – beholder stevnestøtte på NOK 150.000

 

Kurs for coach og dommere

Kamp coach fortsetter som e-kurs, som kan tas når man vil. For poomsae vil det være webinar som gjelder for coacher. Disse avholdes samtidig som poomsae dommer-kurs.

Det koster 200 kr per coach lisens.

Dommerkurs vil som utgangspunkt holdes 2 helger før stevnedato; både for kamp og poomsae, i den respektive region der stevnet arrangeres. Ved poomsae gjøres hele kurset fysisk (det starter med webinar opplegg sammen med de som tar coach lisens), mens det for kamp gjelder det å ta noen online e-kurs FØR man møter opp på endelig fysisk kurs. Se oversikt fra tidligere nyhetsartikkel for kurs her:

https://kampsport.no/taekwondo-wt/e-kurs-og-sertifiseringer-for-utovere-dommere-og-coacher/

Det koster 300 kr per dommerlisens.

 

Krav om dommerlisens for konkurranseklubber

Som tidligere informert vil det fra 2024 bli krav om at konkurranseklubber stiller med dommere til stevne. Har du spørsmål til nedenstående bes du rette henvendelse til leder av dommerkomiteen: stig.ove(a)dommerkomiteen.no.

Dommerkomiteen har bestemt følgende, gjeldende fra 2024:

Felles for kamp og poomsae:

Nye klubber må skaffe seg dommere innen 5 år.

Oppfyller en ikke kravene på et stevne, må klubben betale 1000,- til seksjonen.

Totalt krav etterfaktureres i desember, når sesongen er gjennomført.

For kamp:

Min 1 aktiv dommer pr klubb, dvs. en dømmer på 2 av 5 stevner pr år.

Min 1 dommer på stevner der en melder på 10 eller flere junior/senior.

Det er IKKE mulighet for å være utøver og dommer på samme dag for kamp.

For poomsae:

Min 1 aktiv dommer pr klubb, dvs. en dømmer på 3 av 5-8 stevner pr år (inkl. online-stevner)

Min 1 dommer på stevner der en melder på 10 eller flere junior/senior.

Min 1 dommer på stevner der en har med over 5 sortbelter. I poomsae kan en være utøver og dommer samme dag (må avklares med dommerleder først).