E-kurs og sertifiseringer for utøvere, dommere og coacher

Publisert 21.09.2023

Her følger en oversikt over viktige e-kurs, sertifiseringer samt nasjonale regelverk i taekwondo (WT).

NKF/WTs regler for konkurranser finnes oppdatert på NKF’s nettsider til enhver tid.
Disse bør leses gjennom av alle som skal konkurrere, både utøvere, coach/trenere og dommere.

Link: https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwondo-wt/

 

MINI-KURS UTØVERE – kamp og poomsae

WT sportskomiteen har laget et liten, lett kurs for nybegynnere som stiller på stevne for første gang; eller de som har vært borte fra matten veldig lenge. Alle utøvere oppfordres til å ta dette liten kurs:

Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66679381

 

COACH-LISENS – kamp og poomsae

NKF WT Dommerkomiteen bruker APP’en SPOND for å gi ut Coach-lisens for KAMP og POOMSAE. Lisensen gjelder i 2 år fra gjennomført kurs. Lisensen varer alltid til 31. desember det året lisensen går ut.

Oppdrett bruker i SPOND gruppen «Taekwondo WT – Coach lisens»

Link: https://group.spond.com/ZESST

APP: SPOND – gruppe kode ZESST

 

Coachkurs Kyorugi (e-kurs)

Formålet med coachkurset er å etablere en felles plattform for coacher, dommere og funksjonærer. På den måten vil vi etablere en felles forståelse av de regler, prosedyrer og rutiner som ligger til grunn for konkurranseavvikling i Norge.

Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678604

I tillegg til må coacher ta «Teorikurs C-Dommer Taekwondo» for å fullføre coach kurset sitt

Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678602

 

Sertifisering:     Coach-lisens KAMP (2år, til 31.des)

Registrering:     Send kopi av Sertifisering til stigove@dommerkomiteen.no for lisens i SPOND gruppen Taekwondo WT – Coach lisens (kode: ZESST). Bruker må opprettes av den enkelte gruppe før innsending av sertifikatet.

 

Coachkurs Poomsae (Webinar på nett)

Formålet med coachkurset er å etablere en felles plattform for coacher, dommere og funksjonærer. På den måten vil vi etablere en felles forståelse av de regler, prosedyrer og rutiner som ligger til grunn for konkurranseavvikling i Norge.

Link: Pr kurs som settes opp, se kurskatalogen/NKF www.kampsport.no

Sertifisering:     Coach-lisens Poomsae (2år, til 31.des)

Registrering:     Send kopi av Sertifisering til stigove@dommerkomiteen.no for lisens i SPOND gruppen Taekwondo WT – Coach lisens (kode: ZESST). Bruker må opprettes av den enkelte gruppe før innsending av sertifikatet.

 

C-DOMMERKURS – kamp

WT C-Dommerkurs er satt opp som både e-læring og fysisk kurs. Del 1 C-dommerkurs WT Taekwondo er satt opp som 2 x e-læring kurs (del 1 og del 2) for å hjelpe deltagere til å lese og sette seg inn i reglene.

Del 2 er klasseromsundervisning som bygger på Del 1.

Alle C-dommer kursdeltakere må ha tatt COACH Kyorugi ekurs i forkant av C-dommer kurs

 

Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678604

 

C-DOMMERKURS Del 1 – Online gjennomføring før klasseromsundervisning

E-læring del 1: Teorikurs C-Dommer Taekwondo

Regelkurset er obligatorisk for enhver som ønsker å bli dommer, og arrangeres som regel som en del av C-dommerkurset. Kurset er også obligatorisk for coacher, og dommerkomiteen anbefaler at de som skal konkurrere på stevner tar regelkurset.

Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678602

 

E-læring del 2: Taekwondo: C-Dommer – Poengdommer og kamplederkurs

Regelkurs for C-Dommere i Taekwondo.

Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678606

 

 

C-DOMMERKURS Del 2 – Klasseromsundervisning:

Teoretisk og praktisk gjennomgang av det som kreves for å være en C-dommer.

Forutsetter at en har lest gjennom konkurranse regelverket samt tatt coach kurs, se link over.

Forutsetter gjennomført C-dommerkurs del 1 – 2 x Online kurs, se link over.

Kort teoretisk gjennomgang av regelverket, for eventuelle avklaringer.

Praktisk gjennomgang for poengdommere; hva er poeng og hvordan skåre disse.

Praktisk gjennomgang for kampdommere. Alt kampdommer skal gjøre for å starte, teste utstyr, stoppe, gi advarsel, behandle skader, endre dommeravgjørelser, behandle VideoReplay, stoppe kampen og utrope vinner av kampen.

 

ANDRE KURS

NIF’s Trenerattest og dommerattest

NIF’s Trenerattest gir alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet.

Link: https://trener.nif.no/CoachCertificate

Sertifisering:     Trener ungdom + Trener barn +               Trener voksen

Link: https://dommerattest.nif.no/atlas

Sertifisering:     Dommerattest i barneidretten

 

NKF’s Sikkerhetskurs – Hjernens anatomi og ulike typer hjerneskader (KAMP-dommere)

              Kurset er obligatorisk for alle kampdommere over 18 år, som fungerer som kampleder.

Link:      https://www.minidrett.no/kurs/e-66680288

Sertifisering:     Kampdommer i fullkontakt Senior A* (18-35)

 

Politiattest, via egen klubb

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten

Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Sertifisering:     Godkjent politiattest via klubben

Kan fremlegges sammen med NIF’s Trenerattest:

 

PLATTFORM

SPOND brukes for lisenser (coach og dommer) og for dommerpåmelding til stevner og kurs:

WT Dommere i SPOND

NKF WT Dommerkomiteen bruker APP’en SPOND for å ha oversikt over nasjonale og internasjonale dommere, som deltar på NKF WT Stevner.

Dommerlisenser legges inn i SPOND på den enkelte bruker, ved at den enkelte blir medlem av undergrupper iht. sin dommer-lisens.

Oppdrett bruker i SPOND gruppen «WT Dommerkomiteen» via:

Link: https://group.spond.com/UMYBS

APP: SPOND – gruppe kode UMYBS