Styremøte i taekwondo WTF-seksjonen: Vedtak om politiattest

Publisert 18.05.2017

2. mai ble det avholdt styremøte i taekwondo WTF-seksjonen. Referatet er nå godkjent, og du finner dette her. På dette møtet ble det  også vedtatt at alle dommere må ha politiattest.

Ut ifra idrettsstyrets vedtak skal alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Seksjonsstyret kom frem til, under sitt styremøte, at også dommere faller innunder denne ordningen. Det vil si at dommere i Taekwondo WTF, fra 02.05.17, må framvise politiattest til klubbens ansvarlige i styret, før de kan dømme kamper.

Mer informasjon om politiattestordningen og søknadsprosedyre finner du her.