Informasjon vedrørende WT-seksjonsstyret

Publisert 03.02.2021
Redigert 04.02.2021

31. januar informerte fire medlemmer i WT-seksjonsstyret presidentskapet i Norges Kampsportforbund om at de trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Presidentskapet har nå videreformidlet informasjonen til Forbundsstyret, som vil gjennomføre et ekstraordinært styremøte innen kort tid, for å avklare videre drift av seksjonen frem mot forbundstinget i juni.

Vedkommende som trekker seg fra sine verv er seksjonsleder Gitte Østhus, nestleder Gro Rishovd Miøen, styremedlem Reidun Hatlenes Toft og varamedlem Eirik Bjerke.

Styremedlem Paul Strømmen og varamedlem Mia Landsem er begge utmeldt fra sine klubber i forbundet. Seksjonsstyret for WT har dermed kun ett sittende styremedlem, og er derfor satt under administrasjon.

Vil informere fortløpende

Styret i Norges Kampsportforbund vil i løpet av kort tid avholde et ekstraordinært Forbundsstyremøte, hvor drift av WT-seksjonen frem til del 2 av forbundstinget i juni vil være på agendaen.

– Presidentskapet ønsker å takke medlemmene som nå trekker seg fra seksjonsstyret for innsatsen. Forbundsstyret er godt kjent med de utfordringer som finnes i forbundet, og jobber videre for å finne gode løsninger på disse.

– Vår intensjon med det pågående reorganiseringsarbeidet er å finne en modell som ivaretar solidaritet, likebehandling og fellesskap innenfor gjeldende overordnete rammer. Sentralt for forslaget er prinsippet om likebehandling og godt demokratisk styre, samt best mulig utvikling av hver enkelt særidrett, opplyser Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

Informasjon om videre drift av seksjonen vil offentliggjøres i etterkant av det ekstraordinære forbundsstyremøtet.