Informasjon om stevner i 2020

Publisert 04.02.2020

WT-seksjonen mangler klubb til å arrangere NC1/ØC1 iht. ny stevnemodell.  På bakgrunn av dette må stevnet som var planlagt til 29. februar avlyses. 

Fra og med 2020 følges kun den nye stevnemodellen, vedtatt av forbundsstyret i 2017.

– Den nye stevnemodellen tar sikte på å gi arrangørklubber større frihet. For klarhet i hva den nye stevnemodellen innebærer av endring kan administrasjonen bistå med å forklare, samt vise hvilken hjelp som kan gis. Dette inkluderer også råd til hvordan klubbene enkelt setter opp ordning for innbetaling av påmeldingsavgift. Det vises også til forbundets oppdaterte arrangørmanual, sier arrangementssjef Vegard Henriksen.

Klubber oppfordres allerede nå til å vurdere hvorvidt de har anledning til å søke om stevner i 2021. I løpet av våren og sommeren vil alle klubber inviteres til å søke om stevner, på samme måte som i fjor.

Har satt av midler til stevner

WT-seksjonen har også satt av midler til økonomisk støtte til de klubbene som kan arrangere stevne. Deler av støtten kan utbetales som forskudd. Støtten kommer i tillegg til den inntekt klubben har fra påmeldingsavgift, samt all annen inntekt de måtte ha tilknyttet stevnet.

Økonomisk støtte til regionale stevner:

  • Midt Norge: 30 000,- per stevne.
  • Nord Norge: 30 000,- per stevne
  • Vestlandet: 30 000,- per stevne.
  • Østlandet: 20 000,- per stevne. (Årsaken til noe lavere støtte på Østlandscup er fordi alle kostnader til dommere og transport av utstyr er lavere).

Økonomisk støtte til nasjonale stevner:

  • Norgescup eller Norway Open 40 000,- per stevne.

Økonomisk støtte til mesterskap:

  • NM: 200 000,-

Kombineres stevnet med f.eks. dommerkurs eller annen kompetanseøkning kan det gis noe mer støtte.

Kan deles

Kombinasjonen Norgescup/Østlandscup kan, grunnet stor deltagerinteresse, bli et omfattende arrangement. Seksjonen åpner derfor for at klubber kan søke om deler. Eksempelvis kan kamp og mønster arrangeres på ulike steder og/eller tidspunkt. Dette kan også være viktig for å sikre at stevner ikke kolliderer med viktige internasjonale stevner for kamp og mønster, og slik øke deltagelsen ytterligere.

Det planlegges også aktivitet på Sørlandet for å bygge opp lokal kompetanse. Dette innebærer alt fra dommerutdanning til kurs i stevnearrangering. Hvis klubber i andre deler av landet ønsker tilsvarende kurs oppfordres de til å ta kontakt med administrasjonen, som vil sette opp tid og sted i samarbeid med seksjonen.