Norsk idrett ønsker et paradigmeskifte – lanserer en ny helhetlig parastrategi

Publisert 17.01.2022
Redigert 11.01.2024

Norsk idrett lanserte forrige uke en ny helhetlig strategi for å oppnå et paradigmeskifte i Norge med ambisjon om å skape Én idrett – like muligheter for alle.

– Strategien gir retning for veien vi sammen skal gå fremover, og jeg tror, og håper, at mange også utenfor idretten vil være med oss i dette arbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll til NIFs nettsider.

Parastrategien skal bidra til økt deltakelse

Strategien for paraidretten er et rammeverk for å kunne legge bedre til rette for rekruttering, deltakelse, utvikling og mestring. Nøkkelen til suksess ligger i å identifisere og gjennomføre tiltak som gir flere i målgruppen et ønske om å begynne med idrett, og en glede over å utøve idretten når de først er i gang. Parautøvere skal så langt det er mulig ha mulighet til å drive den idretten de selv ønsker, der de selv ønsker, og ut fra egne ambisjoner.

Les hele parastrategien her.

– Mange i idretten rundt i hele landet gjør i dag en fantastisk innsats for å legge til rette for paraidrett både i bredde- og toppidrett. Likevel, 15 år etter at integreringsprosessen av personer med nedsatt funksjonsevne i alle særforbundene var fullført, er tiden inne for et nytt krafttak fra en samlet idrettsbevegelse. Det er viktig for utøverne, det er viktig for idretten, og det er også en viktig verdi for samfunnet rundt oss, sier Kjøll.

En strategi for hele idrettsbevegelsen

Et viktig premiss for utarbeidelsen av parastrategien har vært å sørge for bred involvering av hele organisasjonen i prosessen – fra utøvere til idrettslag, særforbund og idrettskretser. Både for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, og for å fremme eierskap til den felles innsatsen hele norsk idrett skal legge ned i arbeidet framover.