Forbundsting 2024: Valgkomiteene søker kandidater

Publisert 09.02.2024

Forbundstinget 2024 avholdes 31. mai-2. juni 2024, og valgkomitéene er nå i gang med å finne gode kandidater til styreverv i både forbunds- og seksjonsstyrene. Er du valgbar og vil bidra i organisasjonsarbeidet? Da kan du melde din interesse her!

Valgkomiteenes målsetting er å finne kandidater med rett kompetanse og et sterkt ønske om å påvirke og tilrettelegge for Norges Kampsportforbund sin overordnete og helhetlige virksomhet.

For å gi valgkomiteen tilstrekkelig tid til intervjuer av kandidater og arbeidet med styrets sammensetning, ber vi om at nominasjoner er sendt inn innen søndag 31. mars kl. 23:59. Skjemaet under skal benyttes til nominasjon av kandidater. Du kan nominere både deg selv og andre.

Strategi og verdier

Valgkomiteene skal etter intervjuene komme med innstilling til nytt forbundsstyre og seksjonsstyrer. Valgkomiteene kommer til å fokusere på å få en god styresammensetning med fokus på følgende områder:

 • Erfaring (jobb, frivillige verv, idrett, mm)
 • Mangfold (kjønn, alder, geografi, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, mm)
 • Motivasjon og engasjement
 • God oversikt og kjennskap til idrettsorganisasjonen
 • Ønske om å bidra til utviklingen av Norges Kampsportforbund

Interesserte kandidater kan med fordel forberede seg på å bli intervjuet om følgende temaer og områder:

 • Organisasjonskultur og verdier
 • Strategi, plan- og lovverk
 • Relevant erfaring
 • Tilgjengelighet og kapasitet

 

Kandidatene må innfri krav til valgbarhet

Husk at kandidater må oppfylle idrettsforbundets krav til valgbarhet (§2-5). Kandidater må blant annet være over 15 år og tilsluttet idrettslag med medlemskap i Norges Kampsportforbund. Det er en fordel at kandidaten du foreslår er forespurt i forkant av nominasjonen. Valgkomiteene følger opp kandidaten direkte.

Komiteene håper på å motta mange gode forslag på kandidater – om du har spørsmål rundt prosessen kan du kontakte administrasjonen på post(a)kampsport.no.

Skjema for nominasjon av styrekandidater - forbundsting 2024

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

 • Vennligst oppgi ditt navn
 • Vennligst oppgi din epost-adresse
 • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
 • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.
 • Please enter a number from 15 to 120.
 • Max. file size: 128 MB.