NY frist for påmelding til Forbundstinget 2024!

Publisert 29.04.2024

Det er besluttet å FORLENGE FRISTEN for påmelding, som i første omgang gikk ut natt til i dag (29.04.24).

 

  • DEN NYE FRISTEN ER SATT TIL  MIDNATT SØNDAG 05.05.24.

 

Påmelding: NKF seksjonsmøter og forbundsting 2024 | iSonen

 

Det vil fremdeles være mulig å melde på delegater til Forbundstinget og Seksjonsmøtene frem til registrering 1. og 2. juni. Men vær klar over følgende:

  • Delegater som ikke har meldt seg på via iSonen innen fristen 5.5.2024, vil selv måtte sørge for overnatting og bespisning og får ikke delta på banketten.
  • Delegater som møter opp på møtedagen (1. og 2. juni) må oppfylle følgende kriterier for å få adgang og stemmerett:
    • Være registrert med aktivt medlemskap i idrettslagets medlemssystem. Informasjonen må være synkronisert med NIFs database med innmeldingsdato minst 1 måned før møtene.
    • Ha med tilstrekkelig dokumentasjon av fullmakt (årsmøteprotokoll og evt. styremøteprotokoll)

Dette er regulert i NIFs lov §2-5 (1)  og i NIFs lovnorm for idrettslag der valg av «Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene» er en lovpålagt årsmøtesak.

Denne påmeldingsfristen er altså satt av praktiske hensyn til bestilling av hotellrom og dagpakker i forkant av Forbundstinget. For å sikre at deres delegater får både hotell, bespisning og delta på banketten, må de være registrert via iSonen innen den nye fristen 05.05.2024.

Påmelding i iSonen og innsending av dokumentasjon før fristen 05.05.2024 kan være med på å avdekke eventuelle problemer og sikre deres delegater adgang og stemmerett på tinget.

Ved problemer med påmelding i iSonen:

  • Representantene/delegatene kan også melde på seg selv direkte via iSonen så lenge de er korrekt registrert i idrettslaget.

 

Ved problemer med påmelding eller spørsmål, send en epost til post@kampsport.no så skal vi svare så raskt som mulig.