WKF: Webinar om trening og konkurransemotivasjon

Publisert 02.06.2020

Norges Kampsportforbund vet at gjeldende korona-restriksjoner har preget motivasjon og planlagt satsing mot konkurransedeltakelse for våre satsende karate-utøvere. Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund inviterer derfor nå satsende utøvere, samt deres trenere, til et webinar hvor fremtidig stevneaktivitet, samt trening og forberedelser frem mot disse, står på agendaen.

Webinaret arrangeres via zoom fredag 5. juni kl. 16:00, og ledes av toppidrettskonsulent Raik Tietze. Webinaret er rettet mot WKF-utøvere som allerede konkurrerer på høyt nivå, samt trenere i klubber med satsende utøvere. Andre tillitsvalgte i klubbene oppfordres også til å delta.

Viktig informasjonsutveksling

Det har allerede vært avholdt webinarer for trenere av satsende taekwondo-utøvere, og forbundet ønsker nå også dialog og informasjonsutveksling med våre fremste karateutøvere og -trenere.

– Vi vet at mange utøvere har opplevd denne våren som krevende, og at gjeldende restriksjoner preger motivasjonen. Også trenere kan oppleve det som utfordrende å tilby adekvate økter under gjeldende retningslinjer. Forbundet ønsker å hjelpe både utøvere og trenere over denne kneika, og sørge for at alle ser fremover mot konkurranse, og er klare til delta i stevner når det åpnes for dette. På dette møtet vil vi informere om hvordan toppidretten og landslaget organiserer og planlegger våre aktiviteter per i dag. Vi ønsker også gjennom møtet å motta tilbakemeldinger på hva utøvere og trenerer opplever som spesielt utfordrende nå, og hva vi kan gjøre for å hjelpe, forteller Tietze.

Vi håper utøvere og trenere ønsker å bidra til et konstruktivt webinar!

 

Emne: ,