Vil du delta i forskningsprosjektet «Parautøvere i norsk kampsport»?

Publisert 18.09.2020

Student ved Universitetet Sørøst-Norge, Shino Wilberg, ønsker deltakere til et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge nå-situasjonen for parautøvere i norsk kampsport, klubbenes anleggssituasjon og trenerkompetanse. Vi oppfordrer alle klubber med parautøvere til å delta.

Formål

Prosjektet er en del av et mastergradsløp ved universitetet Sørøst-Norge (USN) innen faget Idrettssosiologi.
Prosjektet vil se på følgende problemstillinger (forenklet):

  • Hvor mange personer med en funksjonsnedsettelse (heretter kalt parautøver) deltar i dag i trening i en Norsk kampsportklubb?
  • Hva er anleggssituasjonen til klubber med parautøvere? Og hvordan spiller dette inn på deltagelsen i klubbens aktiviteter?
  • Hva slags kompetanse har trenerne som har med parautøvere å gjøre? Og i hvilken grad spiller dette inn på parautøverens deltagelse i klubbens aktiviteter?

Konklusjonene og lærdommen dette prosjektet vil avdekke, vil bli gjort tilgjengelig for de kampsportforbundene som deltar, dersom disse ønsker dette, slik at forbundene kan få en oversikt over dagens situasjon, og bedre kunne hjelpe klubber legge til rette for deltagelse av parautøvere i sine aktiviteter.

Hvem kan delta?

Et kriteria for å delta i dette prosjektet er at klubben har minst en parautøver som trener regelmessig, slik at hensikten med prosjektet (å kartlegge nåsituasjonen for norsk kampsport med tanke på deltagelse av parautøvere) oppnås.

Opplysninger som vil brukes for analysen i prosjektet samles inn ved at trener i klubben fyller inn et e-skjema. Samlet vil skjemaet gå ut til noe over 1000 klubber fordelt på 6 kampsportforbund over hele landet. Klikk for å komme til skjemaet. 

Hva innebærer det å delta?

Prosjektet gjennomføres ved et e-spørreskjema som klubbens trener fyller ut. Dette gjøres via nettskjematjeneste levert av universitetet i Oslo (UiO Nettskjema). Det samles inn data om aldersgruppe, kjønn, og type funksjonsnedsettelse, samt hvilken region man tilhører. Disse inndelingene er basert på idrettens egen inndeling av utøvere, og regionene følger Norges Judoforbunds definerte regioner nord, midt, vest, sør og øst.

Det spørres også om klubbens anleggssituasjon (egne lokaler, permanente matter, utforming, fasiliteter osv.) og treners kompetanse.

Hvor kan jeg finne ut mer?

I studentens infoskriv finner du info om personvern og oppbevaring av opplysninger.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Tommy Langseth (Veileder) – Langseth@usn.no / Shino Wilberg (Student) wilberg82@gmail.com
  • Vårt personvernombud: Paal Are Solberg, Paal.A.Solberg@usn.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17