Vil din klubb arrangere NM i 2024?

Publisert 15.09.2023

Norges Kampsportforbund organiserer en rekke idretter som årlig arrangerer Norgesmesterskap. Vi søker nå klubber som ønsker å påta seg arrangementsansvaret for neste års NM.

For å kunne avholde et offisielt Norgesmesterskap i NKF må den aktuelle idretten ha minst tre terminfestede stevner i inneværende sesong (inkludert NM). Terminliste for de enkelte idrettene vil publiseres i kalenderen på kampsport.no i løpet av høsten der det også vil være mulig å søke som stevnearrangør på andre arrangement enn NM.

Når klubben har søkt om å arrangere et stevne sendes søknaden inn til respektive seksjon som godkjenner eller avslår søknaden. Godkjente arrangører vil bli videre fulgt opp av kampsportforbundets arrangementskonsulent.

 

Viktig med tidlige forberedelser

Å avklare arrangør og dato til NM tidlig har historisk sett vært en viktig faktor for å gjennomføre et godt arrangement og få bedre deltakertall. Dette har en naturlig sammenheng med god forberedelsestid for arrangørklubb og forbundets administrasjon. Vi ønsker derfor at interesserte NM-arrangører melder sin interesse for dette snarest mulig, slik at planleggingen av mesterskapet kan starte så tidlig som mulig.

Tentative datoer for NM 2024

 

Søk om å bli NM-arrangør i 2024

Du finner søknadssiden her, eller kan søke gjennom skjemaet under.

  • Eks. NM, NC-1, Østlandscup 2
  • Opplysninger om ev. tidligere arrangementer og rutiner
    Kjenner dere til NKFs gjeldende regelverk og retningslinjer for arrangement? Herunder NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser, samt NKFs NM-reglement om dere søker om NM. Legg spesielt merke til Arrangørmanualens pkt. 1.4. og 1.5. om økonomi.
    NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser krever at stevnearrangører skal være sertifisert som Rent Idrettslag av Antidoping Norge.
  • Max. file size: 128 MB.