Arrangementssøknad

Alle idretter i Norges Kampsportforbund har fra og med 2020 benyttet samme søknadsskjema ifm. arrangementssøknader. Det vil være lik søknadsfrist for alle arrangementer for å lettere kunne koordinere bistand fra administrasjonen og utlån av utstyr.

Søknadsfrist: Søkbare arrangement må være oppført i terminlisten av respektive seksjon/grenkomité for den enkelte idretten. Søknadsfrist for regionale cup-stevner er tre måneder før stevnedato og for offisielle Norgesmesterskap (NM) er søknadsfristen seks måneder før stevnedato.

Digitalt arrangementssystem: SportData

SportData benyttes til registrering av alle kampsportforbundets arrangement og har i tillegg funksjoner for påmelding til konkurranser, seminarer og samlinger, samt stevneavvikling innen alle våre konkurranseidretter.

Kostnad for bruk av SportData, faktureres arrangørklubb:

 • Sportdata kun til info om arrangementet (for å få det synlig i arrangementskalenderen til NKF) = Ingen kostnad
 • Fra 0 til 100 påmeldte – 150 euro = NOK 1650
 • Fra 100 til 200 påmeldte – 200 euro = NOK 2200
 • Fra 200 til 300 påmeldte – 250 euro = NOK 2750
 • Over 300 påmeldte – 300 euro = NOK 3300

 

Arrangementssøknad 2024

 • Eks. NM, NC-1, Østlandscup 2
 • Opplysninger om ev. tidligere arrangementer og rutiner
  Kjenner dere til NKFs gjeldende regelverk og retningslinjer for arrangement? Herunder NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser, samt NKFs NM-reglement om dere søker om NM. Legg spesielt merke til Arrangørmanualens pkt. 1.4. og 1.5. om økonomi.
  NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser krever at stevnearrangører skal være sertifisert som Rent Idrettslag av Antidoping Norge.
 • Max. file size: 128 MB.