Viktig melding

Publisert 27.09.2018

Etter en gjennomgang av vårt regnskap er det avdekket forhold som gir grunnlag for mistanke om uregelmessigheter. Som følge av dette er en person suspendert med umiddelbar virkning og forbundsstyret vil ha ekstraordinært styremøte i sakens anledning i dag, torsdag 27.september.

Eventuelle spørsmål skal rettes til generalsekretær Trond Søvik.